Partners

Partnerbeleid

De uitgangspunten van ons partnerbeleid zijn:

  • Aansluiten op strategische keuzes: wij voeren een actief portfoliomanagement. We maken keuzes in de diensten die we aanbieden op basis van ontwikkelingen in het IT-werkveld, en soms op basis van zaken die we zelf initiëren. We pakken dus regelmatig nieuwe zaken op, maar nemen ook afscheid van diensten die geen/weinig waarde meer toevoegen. Dit geldt ook voor onze partners. Zij moeten aansluiten bij ons portfolio en duidelijk toegevoegde waarde leveren.
  • Zorgvuldigheid: wij werken alleen met partners die een aantoonbaar goede positie in de markt innemen. Ook financiële stabiliteit en bedrijfscultuur wegen we mee in de partnerselectie.
  • Onafhankelijkheid: wij kiezen bewust voor een onafhankelijke positie. Zo kunnen we in het belang van de klant de beste alternatieven aanbieden.

Partnerships.

We werken op de volgende manieren met onze partners samen:

  • Strategische allianties: deze gaan wij aan met een partij die voor de VTM Groep van strategisch belang is. We profiteren optimaal van hun innovaties. Daarom zijn deze partners cruciaal voor alle VTM-onderdelen.
  • Partnerships: deze gaan we aan met partijen die van belang zijn voor de continuïteit van onze organisatie.
  • Partnerpartijen: dit zijn partijen waar wij een formele samenwerking mee hebben. Dit kan een structurele samenwerking zijn voor algemene markt- en dienstontwikkeling. Het kan ook een partnership zijn om een specifiek marktsegment of een specifieke marktvraag te adresseren. De partijen profileren zich proactief in de markt met een gezamenlijke propositie

Onze partners zijn:

© copyright 1988-2017 VTM Groep | Algemene voorwaarden | Disclaimer | Sitemap
Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie?

Onderdeel van svg