Responsible disclosure-beleid


Bij VTM vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks onze zorg voor de beveiliging van onze systemen kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is.

Mocht u een zwakke plek in één van onze systemen gevonden hebben, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Graag melden via soc@vtmgroep.nl

Zodoende willen wij graag met u samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.


Wij vragen u:

 • Uw bevindingen te mailen naar soc@vtmgroep.nl.
  Indien mogelijk verzoeken we u om uw bevindingen te versleutelen met onze PGP key om te voorkomen dat de informatie in verkeerde handen valt.
 • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aan te passen.
 • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost.
 • Alle (vertrouwelijke) gegevens die zijn verkregen via het lek direct na het dichten van het lek te wissen.
 • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam of applicaties van derden.
 • Voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren, zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.


Wat wij beloven:

 • Wij reageren binnen 3 dagen op uw melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing.
 • Wanneer u zich aan bovenstaande voorwaarden heeft gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen betreffende de melding.
 • Wij behandelen uw melding vertrouwelijk.
 • Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet zonder uw toestemming met derden delen, tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Melden onder een pseudoniem is mogelijk.
 • Wij houden u op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem.
 • Indien u dit wenst zullen wij in de berichtgeving over het gemelde probleem uw naam vermelden als ontdekker.


Als dank voor uw hulp bieden wij een beloning voor elke melding van een ons nog onbekend beveiligingsprobleem. De grootte van de beloning bepalen wij aan de hand van de ernst van het lek en de kwaliteit van de melding.

Wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.

Het Responsible Disclosure-beleid is gebaseerd op het beleid zoals gepubliceerd op responsibledisclosure.nl.