Veilig gebruik van informatie- en communicatiediensten


Secure Your BusinessSecure your Business

Informatie is een belangrijke pijler voor organisaties. Het is bepalend voor hoe u bedrijfsprocessen inricht en hoe u uw organisatie inricht voor de toekomst. Het beveiligen van uw bedrijfsinformatie, -systemen en bestanden is dan ook van groot belang voor de continuïteit van uw organisatie.

Informatiebeveiliging is een breed begrip. Het omvat onderwerpen als fysieke beveiliging, hardware, risico analyses, medewerkers, wet en regelgeving, etcetera. Vaak zien we dat organisaties niet weten welke risico’s ze lopen, wat ze hiermee moeten, laat staan waar ze moeten beginnen.

Uw digitale veiligheid is onze core business

VTM richt zich op optimale beveiliging van organisaties, op basis van een risicogebaseerde aanpak. Voordat wij iets gaan doen, gaan we eerst met u in gesprek. Wij willen uw bedrijf begrijpen, hoe zien uw bedrijfsprocessen er uit en welke informatie en datastromen gebruikt u binnen uw organisatie? Doen we dit niet, dan is het onmogelijk om in te schatten welke risico’s u loopt.

Wanneer we uw bedrijfsprocessen en risicogebieden in kaart hebben, komen we met oplossingen. Oplossingen die aansluiten bij uw organisatie. Zodat u er zeker van kunt zijn dat u alleen investeert in oplossingen die passen bij uw organisatie.

VTM Security Framework

Onze Cyber Security diensten zijn zorgvuldig vormgegeven in ons VTM Security Framework, gebaseerd op de volgende categorieën;

 • Identify: Weten wat je hebt, wat belangrijk is en welke risico’s je loopt.
 • Prevent: Incidenten voorkomen met techniek, mens & procedures
 • Detect: Monitoren van verdacht gedrag en incidenten opvolgen
 • Correct: Bijsturen op basis van opgedane inzichten in hele keten
ICT security VTM

Diensten VTM Security Framework

Ons VTM Security Framework voorziet in diensten, waarmee wij in staat zijn onze klanten te faciliteren in het meest veilige gebruik van hun informatie en communicatiediensten. Het is een op elkaar afgestemde combinatie van verschillende diensten binnen één oplossing met één aanspreekpunt.

 • Pentesting Web Applicaties

  Bij een Penetratietest Web Applicaties is het onze uitdaging om kwetsbaarheden in de beveiligingsmaatregelen van uw webapplicaties te vinden, ze te omzeilen of zelfs te doorbreken. Na het uitvoeren van deze test heeft u inzicht in de risico’s die zich in de web applicatie zelf of in de onderliggende IT infrastructuur bevinden.

 • Pentesting IT-infrastructuur

  Bij een Penetratietest IT infrastructuur beoordelen en testen wij de staat van uw systemen, firewalls, routers, switches, servers, SQL databases etc. Maar ook uw aanwezige WiFi netwerken, lokale netwerk, desktop computers, laptops en andere aangesloten apparaten.

  Ons doel is om mogelijke kwetsbaarheden te vinden, dan wel toegang tot het netwerk en/of systemen te verkrijgen, uiteraard zonder schade aan uw systemen te veroorzaken.

 • Kwetsbaarheidsscan

  Door periodiek een kwetsbaarheidsscan uit te voeren zijn uw systemen altijd up-to-date en weet u welke risico’s u loopt. Hierdoor krijgt uw organisatie niet alleen een momentopname, maar kunt u daarna ook aantonen dat bepaalde maatregelen geholpen hebben om kwetsbaarheden te verhelpen.

 • Security Awareness Nulmeting

  U kunt de duurste firewalls, de meest geavanceerde scan apparatuur en de zwaarste beveiliging hebben die er bestaat, maar de mens (uw medewerker) is de zwaktste schakel in de keten van informatiebeveiliging. VTM houdt uw organisatie een spiegel voor, door middels een nulmeting te bepalen waar u staat.

 • Phishing test

  Om er achter te komen in hoeverre uw organisatie beschermd is tegen phishingmails kunnen we een phishing simulatie uitvoeren. Wij hanteren een aanpak die echte cybercriminelen ook gebruiken, met als enige, maar niet onbelangrijke verschil, dat ons doel is om incidenten uiteindelijk te voorkomen.

 • Continues Security Monitoring

  Beveiliging begint met inzicht. Niet alleen met een nulmeting maar continue. VTM geeft u op een geautomatiseerde, eenvoudige en betaalbare wijze inzicht in uw netwerk activiteiten volgt automatisch alerts op.

 • Incident response

  Wordt u geconfronteerd met onverwachte gebeurtenissen in uw IT omgeving? VTM staat 24/7 voor haar opdrachtgevers klaar om elk IT beveiligingsincident in kaart te brengen en op te lossen. 

 • Cyber Security Awareness

  VTM biedt lezingen, workshops, hacker demo’s, phishing mail acties en Security Awareness games. Met deze interactieve diensten dragen wij bij aan het creëren en vergroten van cyber awareness binnen uw organisatie.

Cybersecurity kennisbank artikelen

Cyber Security

Gegevensverkeer wordt intensiever, IT wordt complexer. Steeds meer verschillende apparaten vallen onder de verantwoordelijkheid van IT. Het is van groot belang om controle te houden over de complete infrastructuur.

Dat maakt Cyber Security een belangrijke IT-discipline voor het beveiligen van IT-infrastructuur. VTM erkent het belang van scherpe beveiliging van uw complete digitale werkomgeving. Hierbij hanteren wij de hoogste standaarden ten aanzien van veiligheid en privacy.

 

Datacenter

VTM Cyber Security Framework - uw digitale veiligheid is onze core business

Benieuwd naar de expertise van VTM?

VTM speelt een adviserende én uitvoerende rol op het gebied van Cyber Security. Uw digitale veiligheid is letterlijk onze core business.

Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen?
Neem dan zeker contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Vul hiernaast het formulier in of neem contact op met onze Business Servicedesk;  0174 52 73 20  of  info@vtmgroep.nl

* verplichte velden