Privacyreglement VTM Groep


Bij VTM respecteren wij uw privacy en begrijpen wij het belang van persoonsgegevens die ons zijn toevertrouwd door klanten, medewerkers en andere partijen. Wij garanderen een zorgvuldige behandeling van verstrekte gegevens, waarbij wij ons houden aan de eisen die de Nederlandse en Europese wetgeving (GDPR/AVG) stelt aan de verwerking van persoonsgegevens.

Hieronder vindt u onze algemeen geldende principes voor de bescherming van uw privacy binnen VTM.

 1. Algemene bepalingen
 2. Verwerkingsverantwoordelijke
 3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?
 4. Welke Gegevens verwerken wij van u?
 5. Doorgifte van persoonsgegevens
 6. Bijzondere persoonsgegevens
 7. Hoe lang worden gegevens bewaard?
 8. Beveiliging en geheimhouding
 9. Cookie statement
 10. Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens
 11. Wijzigingen privacyreglement
 12. Download privacyreglement als PDF


Algemene bepalingen

Dit is het privacyreglement van VTM Groep B.V., evenals de werkmaatschappijen behorend tot de VTM Groep B.V. die zich bezighouden met diensten op het gebied van Telecom en ICT te weten de werkmaatschappijen VTM Services B.V. en M2M Services B.V.

Daar waar in dit privacyreglement VTM staat, wordt bedoeld VTM Groep B.V. of één van onderliggende werkmaatschappijen.

Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening persoonlijk, eenvoudig en betrouwbaar is. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, is het belangrijk dat wij inzicht hebben in welke producten en diensten u bij ons afneemt. Ook wanneer u niet al uw producten en/of diensten van één merk van VTM afneemt.

Wij koppelen de informatie die we van u hebben om uw vragen, meldingen (bijv. over een storing in uw dienstverlening) en klachten, snel en adequaat op te kunnen pakken.

We informeren u graag persoonlijk en op het moment dat het voor u relevant is. Deze informatie kan bestaan uit tips over producten die u gebruikt, nieuwsbrieven of interessante aanbiedingen (bijvoorbeeld bij het aflopen van uw abonnement). Als u meerdere diensten of producten bij ons afneemt dan kunnen daar voordelen aan verbonden zijn. Een voorbeeld daarvan is de VTM Klantportal. Wij wijzen u graag op deze voordelen. Ook daarvoor verwerken we uw gegevens.

Bij de verwerking van uw gegevens staat uw belang voorop!


Verwerkingverantwoordelijke

VTM als verwerkingsverantwoordelijke. VTM is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. VTM is gevestigd te Honderdland 190, 2676 LT Maasdijk.


Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit reglement is van toepassing op alle gegevens die wij van u verwerken in het kader van de producten en diensten. Het reglement geldt voor alle klanten die bijvoorbeeld diensten op het gebied van Telecom, IoT, UC en IT afnemen van VTM en voor alle gebruikers van de websites van VTM.

Hieronder vindt u een globaal overzicht, waarin de belangrijkste gegevensverwerkingen zijn weergegeven. Het doel van het overzicht is u in één oogopslag een globaal beeld te geven:

 • Bellen
 • Internet (vast en mobiel)
 • VTM websites
 • Delen van uw gegevens met derden.
 • Winkel
 • Uw rechten.
 • Contact

Voor verdere details van het verwerken van persoonsgegevens, verwijzen wij u naar onze verwerkingsovereenkomst.

VTM heeft de verwerkingen van persoonsgegevens (indien nodig) gemeld bij het College bescherming persoonsgegevens (CBP). Deze meldingen zijn te raadplegen in het Wbp-meldingsregister dat openbaar toegankelijk is op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens


Welke Gegevens verwerken wij van u?

We verwerken alle persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening. U bent zelf verantwoordelijk voor juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.

Van opdrachtgevers worden de volgende persoonsgegevens verwerkt:
(zakelijke) NAW-gegevens (naam, adres, vestigings-/woonplaats), geboortedatum, gegevens identiteitsdocument, e-mailadres, gegevens voor het adequaat onderhouden van de relatie.

Van VTM werknemers worden meer specifiek de volgende persoonsgegevens verwerkt:
NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats), e-mailadres, telefoonnummer, nationaliteit, geboortedatum- en plaats, geslacht, burgerlijke staat, curriculum vitae (CV), werkervaring, bankrekeningnummer, polis- of klantnummer zorgverzekeraar, opleiding- en scholingsgegevens, (kopie) getuigschriften, referenties, (kopie) pasfoto, (kopie) ID-bewijs, BSN, (kopie) werkvergunning, (kopie) arbeidsovereenkomst, (kopie) verblijfsvergunning en (kopie) VAR.

De persoonsgegevens worden verwerkt voor zover relevant en noodzakelijk voor optimale uitoefening van activiteiten en de inzet van onze diensten.

Voor verdere details van het verwerken van persoonsgegevens, verwijzen wij u naar de verwerkingsovereenkomst.


Doorgifte van persoonsgegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan leveranciers voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan onderaannemers en aan bedrijven en/of personen die wij hebben ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde taken (waaronder verwerkers).

Wij verstrekken uw gegevens aan derden, indien wij daartoe op grond van de geldende wet- en/of regelgeving, een gerechtelijk bevel of een rechtelijk vonnis gerechtigd zijn of verplicht.

Voor verdere details van het verwerken van persoonsgegevens, verwijzen wij u naar de verwerkingsovereenkomst.


Bijzondere persoonsgegevens

Wij verwerken uitsluitend bijzondere persoonsgegevens wanneer dat nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daarvoor uitdrukkelijk toestemming is gegeven, of voor zover dit anderszins bij of krachtens de wet is toegegestaan.

Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.


Hoe lang worden gegevens bewaard?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor deze gegevens zijn verzameld en houden ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving.


Beveiliging en geheimhouding

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens goed beschermd zijn. Wij nemen dan ook passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking en eisen ook van derden die uw persoonsgegevens voor ons behandelen of verwerken dat zij hetzelfde doen, ongeacht of deze verwerking in Nederland of daarbuiten plaatsvindt.

Deze maatregelen omvatten zowel technische als organisatorische maatregelen. Bij technische maatregelen valt onder meer te denken aan fysieke en wachtwoordbeveiliging. Bij organisatorische maatregelen gaat het bijvoorbeeld om beperking van de toegang tot gekwalificeerd personeel met een geheimhoudingsplicht. De genomen maatregelen waarborgen een passend beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens.


Cookie statement

Dit cookie statement beschrijft van welke cookies de VTM Groep gebruik maakt op de website en waarvoor deze cookies gebruikt worden. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken.

Waarom cookies?

 1. Om te zorgen dat de website goed werkt;
 2. Om inzicht te hebben in het aantal bezoekers dat onze website bezoekt;
 3. Om inzicht te krijgen in de pagina’s die worden bekeken;
 4. Om content en advertenties te personaliseren.

Functionele cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een bezoek op onze website. De website kan daardoor op uw voorkeur worden afgestemd, waardoor u prettiger gebruik kunt maken van onze website.

Wanneer u een document downloadt op onze website, of wanneer u een formulier invult, ontvangen wij hiervan een notificatie. U wordt mogelijk door ons benaderd. Voor het plaatsen van functionele cookies is volgens de wet geen toestemming van de bezoeker nodig.

Analytische cookies

Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics cookies conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens. Door middel van deze cookies krijgen wij inzicht in het gebruik van onze website.

Lead info
Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo. Deze dienst toont bedrijfsnamen en -adressen van onze bezoekers op basis van IP-adressen. Het betreft een aanvulling op onze analytische informatie. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen. Daarmee is adequaat rekening gehouden met de privacy.

De privacy van de bezoeker blijft met deze analytische cookies gewaarborgd. Voor het plaatsen van analytische cookies is volgens de wet geen toestemming van de bezoeker nodig.

Tracking cookies

Tracking cookies, zijn cookies die binnen een domein of over verschillende domeinen gebruikt worden om surfgedrag van de bezoekers vast te leggen.

ActiveCampaign
Met ActiveCampaign tracken we de activiteit van bezoekers op onze website en identificeren we websitebezoekers, zodat we gebruikers van onze website relevante content kunnen bieden op basis van activiteit en zoekgedrag.

Facebook Pixel
Gebruikt door Facebook om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. Wij gebruiken deze cookies om advertenties te personaliseren op basis van surfgedrag op onze website.

LinkedIn Inside Tag
Gebruikt door LinkedIn om een reeks advertentieproducten te leveren, zoals realtime bieden van externe adverteerders. Wij gebruiken deze cookies om advertenties te personaliseren op basis van surfgedrag op onze website.

Cookies verwijderen

U kunt cookies verwijderen via de instellingen van uw browser. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies is te vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.


Recht op inzage, correctie of verwijdering

De verzamelde informatie wordt met zorg behandeld. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens. U hebt recht op inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens.

Indien u gebruik wenst te maken van uw rechten, of wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft, stuur dan een bericht aan:

VTM Groep B.V.

t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Honderdland 190
2676 LT  Maasdijk

Dat kan ook per e-mail:  fg@vtmgroep.nl

Al uw berichten worden vertrouwelijk behandeld.


Wijzigingen privacyreglement

Wij kunnen dit privacyreglement van tijd tot tijd wijzigen door een bijgewerkte versie op de website te plaatsen. Wij raden u aan het privacyreglement regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van het actuele VTM beleid rondom de verwerking van persoonsgegevens.


Privacyreglement VTM Groep - PDF

U kunt ons privacyreglement ook downloaden als PDF-document.
Download hier ons privacyreglement.