Algemene voorwaarden VTM Groep


VTM hanteert voor al haar aanbiedingen en overeenkomsten Algemene Voorwaarden. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en beschikbaar via onze website. Hieronder treft u onze Algemene Voorwaarden aan. Wij kunnen u desgewenst een papieren exemplaar kosteloos toesturen.

Algemene voorwaarden zijn de regels die gelden tussen VTM en de koper of afnemer van onze producten of diensten. Ze maken deel uit van de overeenkomst. Het gaat om regels over bijvoorbeeld betaling, levertijd, transport, garantie en geschillen.

Garantie

Bij alle aankopen die u doet bij VTM hanteren wij de fabrieksgarantie van de fabrikant. Let op: De duur en dekking van de fabrieksgarantie kunnen verschillen per fabrikant en per product.

Heeft u een defect of deugd de kwaliteit van een door ons geleverd product niet? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten nadat u dit geconstateerd heeft. Wij zullen vervolgens zorgdragen voor een spoedige en juiste afhandeling.

Wilt u nog meer zekerheid? Informeer dan naar de mogelijkheid tot verlengde garantie of een aanvullende verzekering, die op een aantal producten van toepassing is.

Responsible disclosure-beleid

Bij VTM Groep vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks zorgvuldige beveiliging van onze systemen kan het echter toch voorkomen dat er een zwakke plek is.

Mocht u een zwakke plek in één van onze systemen gevonden hebben, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Graag melden via soc@vtmgroep.nl

Lees hier ons volledige Responsible disclosure-beleid

Privacyreglement VTM Groep

Bij VTM respecteren wij uw privacy en begrijpen wij het belang van persoonsgegevens die ons zijn toevertrouwd door klanten, medewerkers en andere partijen. Wij garanderen een zorgvuldige behandeling van verstrekte gegevens, waarbij wij ons houden aan de actueel geldende wetgeving.

Lees hier onze algemeen geldende principes voor de bescherming van uw privacy