Algemene voorwaarden VTM Groep


De overeenkomst bevestigt de afspraken die partijen hebben bereikt. Algemene voorwaarden zijn de regels die gelden tussen VTM en de koper of afnemer van onze producten of diensten. Ze maken deel uit van de overeenkomst. Het gaat om regels over bijvoorbeeld betaling, levertijd, transport, garantie en geschillen. De volledige tekst van deze voorwaarden is beschikbaar op www.vtmgroep.nl of via uw contactpersoon bij VTM.

Indien en voor zover onderstaande documenten onderling tegenstrijdig zijn, prevaleren de bepalingen van het eerder genoemde document boven het later genoemde document in de navolgende rangorde:

Rangorde - Type
01 - De overeenkomst
02 - De dienstbeschrijving
03 - NLdigital Voorwaarden 2020
04 - Overige schriftelijke communicatie

Eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de diensten die door VTM worden geleverd.


NLdigital Voorwaarden 2020

Per 01-10-2020 zijn op al onze aanbiedingen en overeenkomsten de NLdigital Voorwaarden 2020 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Deze voorwaarden treft u op deze pagina aan. Indien gewenst sturen wij u deze kosteloos toe.

Download NLdigital Voorwaarden 2020


Nederland ICT Voorwaarden 2014

Voor al onze gedane aanbiedingen en overeenkomsten afgesloten in de periode 01-01-2015 tot en met 30-09-2020 zijn de Nederland ICT Voorwaarden 2014 van toepassing, gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht. Indien gewenst sturen wij u deze kosteloos toe.

Download Nederland ICT Voorwaarden 2014

Aansprakelijkheid

De VTM Groep heeft zich op een naar verkeersnormen passende en gebruikelijke wijze verzekerd en houdt zich zodanig verzekerd tegen alle aansprakelijkheid voortvloeiende uit de Overeenkomst en de NLdigital Voorwaarden 2020, waaronder in ieder geval begrepen beroeps en bedrijfsaansprakelijkheid.

Microsoft Customer Agreement (MCA)

Maakt u gebruik van Cloud Services van Microsoft? Dan heeft u naast uw overeenkomst met VTM ook een overeenkomt met Microsoft. De Microsoft Customer Agreement (MCA)is een niet-verlopende overeenkomst die op alle Microsoft-klanten van toepassing is. De overeenkomst stelt klanten in staat verschillende GTM-invoerpunten te gebruiken zonder nogmaals dezelfde voorwaarden te ondertekenen. De Microsoft Customer Agreement komt in de plaats van de Microsoft Cloud Agreement.

1). Microsoft Customer Agreement: https://www.microsoft.com/en-us/licensing/how-to-buy/microsoft-customer-agreement 

2). Microsoft Service Level Agreements for Microsoft Online Services (SLA): https://www.microsoft.com/en-us/licensing/product-licensing/products (SLA: services up / downtime).

3). Microsoft Dynamics Licensing Guide: https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=866544

Garantie

Bij alle aankopen die u doet bij VTM hanteren wij de fabrieksgarantie van de fabrikant. Let op: De duur en dekking van de fabrieksgarantie kunnen verschillen per fabrikant en per product.

Heeft u een defect of deugd de kwaliteit van een door ons geleverd product niet? Laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten nadat u dit geconstateerd heeft. Wij zullen vervolgens zorgdragen voor een spoedige en juiste afhandeling.

Wilt u nog meer zekerheid? Informeer dan naar de mogelijkheid tot verlengde garantie of een aanvullende verzekering, die op een aantal producten van toepassing is.

Responsible disclosure-beleid

Bij VTM Groep vinden wij de veiligheid van onze systemen erg belangrijk. Ondanks zorgvuldige beveiliging van onze systemen kan het echter toch voorkomen dat er een zwakke plek is.

Mocht u een zwakke plek in één van onze systemen gevonden hebben, dan horen wij dit graag, zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Graag melden via soc@vtmgroep.nl

Lees hier ons volledige Responsible disclosure-beleid

Privacyreglement VTM Groep

Bij VTM respecteren wij uw privacy en begrijpen wij het belang van persoonsgegevens die ons zijn toevertrouwd door klanten, medewerkers en andere partijen. Wij garanderen een zorgvuldige behandeling van verstrekte gegevens, waarbij wij ons houden aan de actueel geldende wetgeving.

Lees hier onze algemeen geldende principes voor de bescherming van uw privacy