Cyberveilig Nederland

Cyberveilig Nederland is dé belangenorganisatie die zich actief inzet voor een digitaal veilig ondernemingsklimaat in Nederland. De leden binnen deze vereniging hebben het gezamenlijk belang om de digitale veiligheid van Nederland te vergroten.

Wie is Cyberveilig Nederland?

Cyberveilig Nederland vertegenwoordigt een ruime en groeiende achterban van cybersecurity dienstverleners. Doel is om de kennis en kunde van het cybersecurity werkveld in te zetten voor het grotere belang en knelpunten weg te nemen die de digitale weerbaarheid van Nederland in de weg staan.

Waarom Cyberveilig Nederland?

Nederland behoort tot de digitale voorhoede binnen Europa. Deze digitalisering brengt grote economische en maatschappelijke kansen met zich mee, maar tegelijk neemt daarmee de digitale kwetsbaarheid ook sterk toe. Meer aandacht voor cybersecurity is daarom geen luxe, maar noodzaak.


Lees verder:

VTM lid van Cyberveilig Nederland of kijk voor meer informatie over Cyberveilig Nederland op https://cyberveilignederland.nl/

 

Terug naar overzicht

Cyberveilig Nederland jpg

Deel dit artikel via:

Secure your Business

Uw digitale veiligheid is onze core business

De Cyber Security diensten van VTM faciliteren in het meest veilige gebruik van uw informatie en communicatiediensten.

Cybersecurity van VTM

Volgende

KPN partner netwerk strategisch partner
KPN Partner Network