VTM lid van Cyberveilig Nederland

Met trots kunnen wij zeggen dat VTM per 1 juli 2020 is aangesloten bij Cyberveilig Nederland, dé belangenorganisatie die zich inzet voor een digitaal veilig ondernemingsklimaat in Nederland. De leden binnen deze vereniging hebben het gezamenlijk belang om de digitale veiligheid van Nederland te vergroten.

Samen met andere leden brengen we actuele dreigingen in kaart en proberen we ervoor te zorgen dat de digitale weerbaarheid in Nederland wordt verhoogd en tegelijk de kwaliteit binnen de cybersecurity sector groeit. Een goed en belangrijk initiatief waar VTM graag proactief aan bijdraagt.

“Naast dat wij hier veel lering uit zullen trekken van andere gerenommeerde leden als Fox-IT, Guardian 360, KPN Security en Sentinal one, gaan wij ook onze ervaringen en kennis delen met anderen, zonder dat er geconcurreerd wordt,” aldus Joeri Schnetz, operationeel directeur bij VTM. “In verschillende werkgroepen zal worden meegedacht over nieuwe security oplossingen, cyberdreigingen en actuele cybersecurity onderwerpen die aan de orde zijn.”


Wie is Cyberveilig Nederland?

Cyberveilig Nederland, dé belangenorganisatie die zich inzet voor een digitaal veilig ondernemingsklimaat in Nederland. Cyberveilig Nederland vertegenwoordigt een ruime en groeiende achterban van cybersecurity dienstverleners. Doel is om de kennis en kunde van het cybersecurity werkveld in te zetten voor het grotere belang en knelpunten weg te nemen die de digitale weerbaarheid van Nederland in de weg staan.

Cyberveilig Nederland is partner van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV). Het CCV heeft als belangrijke doelen om cyberrisico’s beter in te schatten en beter zicht op de vakkundigheid en betrouwbaarheid van cybersecurity dienstverleners.


Waarom Cyberveilig Nederland?

Nederland behoort tot de digitale voorhoede binnen Europa. Deze digitalisering brengt grote economische en maatschappelijke kansen met zich mee, maar tegelijk neemt daarmee de digitale kwetsbaarheid ook sterk toe. Meer aandacht voor cybersecurity is daarom geen luxe, maar noodzaak.

ICT is voor organisaties een belangrijke pijler voor hoe bedrijfsprocessen zijn ingericht. Het beveiligen van de ICT-omgeving is dan ook van groot belang voor de bedrijfscontinuïteit. Diverse incidenten hebben afgelopen jaren de vraag naar cybersecurity dienstverlening sterk doen toenemen. Maar vaak weten organisaties niet welke risico’s ze lopen, laat staan waar ze moeten beginnen. Cyberveilig Nederland draagt bij aan de transparantie binnen de markt voor cybersecurity dienstverlening en het waarborgen van de kwaliteit onder verschillende dienstverleners.

Een mooie stap voor VTM om hieraan deel te nemen. “We zijn getoetst door het bestuur en met de inrichting van ons eigen cybersecurityteam gaan wij hier een mooie bijdrage aan leveren,” aldus Joeri Schnetz.

Meer informatie over Cyberveilig Nederland vindt u hier https://cyberveilignederland.nl/

 

Bezoekers van deze pagina bekeken ook:

 
Deel dit artikel via:
 

Secure your Business

Uw digitale veiligheid is onze core business

De Cyber Security diensten van VTM faciliteren in het meest veilige gebruik van uw informatie en communicatiediensten.

Cybersecurity van VTM