Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is VTM partner van diverse maatschappelijke initiatieven,  goede doelen en kijken we binnen alle lagen van ons bedrijf hoe het zuiniger en efficiënter kan. Minder energie, minder grondstoffen.

Wij zijn van mening dat je als bedrijf naast een winstoogmerk ook verantwoordelijkheid en betrokkenheid dient te tonen op sociaal maatschappelijk gebied. Hieronder een overzicht van onze belangrijkste activiteiten om van VTM een duurzaam bedrijf te maken waar we trots op kunnen zijn.

CO₂-EMISSIES

We gebruiken alleen nog 100% groene stroom, wat we nog wel uitstoten zijn autobrandstoffen en gas voor verwarming van onze kantoren. We blijven ons inzetten om het energieverbruik en onze milieu-impact te verkleinen. Zo willen we bijdragen aan de wereldwijde doelstelling om in 2050 de uitstoot van CO₂ met 80 tot 95% terug te dringen - ook wel bekend als het Klimaatakkoord van Parijs.

Wagenpark: Onze auto’s rijden steeds zuiniger

Het brandstofgebruik van onze bedrijfsauto’s neemt gestaag af. We stimuleren thuiswerken zodat er minder woon-werkverkeer is. En we kiezen steeds zuinigere auto’s. Het aandeel elektrische auto’s is helaas nog klein, dit omdat deze een te kleine actieradius hebben om onze klanten goed van dienst te zijn. Onze ambitie is echter groot: vanaf 2025 gaan we alleen nog auto’s inzetten die geen CO₂ uitstoten.

Slim kantoor

VTM werkt al jaren volgens ‘het nieuwe werken’. Collega’s werken waar zij willen, waardoor we minder kantoorruimte nodig hebben.

Circulair bedrijf: Het einde van afval

We willen onze milieu-impact verder verkleinen door grondstoffen te hergebruiken. VTM wordt een circulair bedrijf: samen met onze leveranciers hergebruiken of recyclen we gebruikt materiaal. Totdat we uiteindelijk vrijwel geen afval meer produceren. Nu al nemen we verouderde apparaten na gebruik in om te recyclen.

Nederland verbinden

Patiënten, zorgbehoevenden en ouderen welke vanwege de maatregelen tegen het Corona virus zijn afgesloten van de buitenwereld missen daardoor, in misschien wel de moeilijkste en soms laatste fase van hun leven, het contact met hun naasten. Voor hen zelf en hun naasten is dit natuurlijk verschrikkelijk. Hen met elkaar verbinden is dan ook ons doel, VTM stelt daarom kosteloos mobiele communicatie units beschikbaar voor zorginstellingen.

Terug naar overzicht

Deel via:

Volgende

Zakelijk Internet
Traditioneel ICT vs MSP