VTM Groep ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd

Betrouwbaarheid is één van de belangrijkste kernwaarden van VTM. Sinds begin maart is dit extra onderstreept met het behalen van de ISO 27001 en NEN 7510 certificering. Met succes heeft VTM de uitgebreide ISO27001 en NEN7510 informatiebeveiliging audits doorlopen.

ISO 27001 stelt hoge eisen aan informatiebeveiliging. Deze normering wordt onder andere gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan een uitgebreide set van kwaliteitseisen en veiligheidsvoorschriften op het gebied van informatiebeveiliging.

NEN 7510 stelt richtlijnen ter beveiliging van de informatievoorziening specifiek voor zorginstellingen en andere beheerders van persoonlijke gezondheidsinformatie. In ons geval geldt deze normering voor onze klantrelatie met verschillende zorgverleners en organisaties die werken met persoonlijke gezondheidsinformatie.


Drie kernwaarden

“Naast onze ISO 9001:2015 is deze ISO 27001 een belangrijke basis voor het leveren van producten en diensten. Onze hele organisatie is ingericht op het veilig omgaan met alle vormen van bedrijfsinformatie en persoonsgegevens, en daarmee op alle fronten voldoen aan de eisen en verwachtingen van zowel onze klant, als van onze eigen organisatie,” aldus Joeri Schnetz, operationeel directeur van VTM.

“Voor ons is het behalen van deze gewenste certificering de bevestiging van onze inspanningen op het gebied van onze drie kernwaarden kwaliteit, service en betrouwbaarheid.”


ISO 27001

Nog te vaak wordt het belang van informatiebeveiliging onderschat, terwijl de gevolgen van een gebrek aan informatiebeveiliging juist enorm kunnen zijn. ISO 27001 is een wereldwijde norm voor informatiebeveiliging en stelt hoge eisen aan het vaststellen, implementeren, uitvoeren en controleren van een gedocumenteerd managementsysteem voor informatiebeveiliging. Zodat u er zeker van kunt zijn dat zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens en bedrijfsinformatie, én dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving.


NEN 7510

NEN 7510 en ISO 27001 zijn allebei normen voor informatiebeveiliging. De NEN 7510 normering gaat specifiek over informatiebeveiliging in de zorgsector, waar medische en patiëntgegevens worden uitgewisseld en waar iedere patiënt verwacht dat zijn of haar informatie goed beveiligd is.

De NEN 7510 is ook op ons van toepassing als (toe)leverancier voor organisaties welke te maken hebben met persoonlijke gezondheidsinformatie. Onze NEN 7510 certificering geeft aan dat wij professioneel en zorgvuldig omgaan met de informatiebeveiliging van persoonlijke gezondheidsinformatie.


Continu verbeteren

“Ons kwaliteitssysteem en het behalen van deze certificering is gericht op borging én op verbetering. Wij willen onze organisatie en onze dienstverlening voortdurend professionaliseren. Deze ISO en NEN certificering bevestigen de kwaliteit en betrouwbaarheid die wij standaard voor ogen hebben en toont aan dat we goede producten en diensten leveren op een beheerste en veilige manier.”


Zie ook:
  >>  Richtlijnen & certificeringen

 

Volgende

Marco Vermoen Technisch Projectleider VTM Groep LI
Marco Vermoen gestart als Technisch Projectleider