MonitorGroep beloont VTM voor goed werkgeverschap

Kortgeleden mocht VTM het certificaat “Topwerkgever” ontvangen van de MonitorGroep. Dit certificaat wordt alleen gegeven aan organisaties die door middel van een medewerkerstevredenheidsonderzoek kunnen aantonen dat zij goed werkgeverschap toepassen. Topwerkgevers zetten hun mensen centraal en bij VTM is dit niet anders.

VTM Medewerkersonderzoek

Het medewerkersonderzoek van de MonitorGroep wat uitgevoerd is bij VTM is een degelijk en objectieve onderzoeksmethode die direct inkijk geeft in de kwaliteit van het werkgeverschap van ons bedrijf. Door voortdurend aandacht te besteden aan het werkgeluk en de tevredenheid van onze medewerkers zien wij dit ook terug in de resultaten van het medewerkersonderzoek.

Topwerkgever word je niet zomaar

Als intern alles goed geregeld is met aandacht voor de medewerkers dan zal dit ook effect hebben op hoe er met klanten wordt omgegaan. Onze collega en back office manager Karin Kouwenhoven geeft aan; ‘Je merkt in alles dat VTM intern de zaken goed geregeld heeft: processen zijn bijvoorbeeld op orde en als we tien keer hetzelfde doen, kijken we hoe het efficiënter kan. Waar in andere IT-organisaties vaak vooral focus ligt op het maken van declarabele uren, krijgen medewerkers bij VTM de tijd en ruimte om te investeren in eigen processen. Dat is heel gaaf om te doen, zeker voor de jonge medewerkers. Je krijgt ruimte om te proberen en je eigen werk te verbeteren. Zo blijven we leren en ontwikkelen. En in the end doen ook klanten hun voordeel met de nieuw verworven inzichten en ontwikkelde techniek. Win-win dus.’  

Bovengemiddeld scoren in werkgeluk

Uit het medewerkersonderzoek kwam naar voren dat een belangrijke factor van het werkgeluk bij VTM is ontstaan door de waardering die de medewerkers voelen. Een zeer hoog percentage van maar liefst 90% van de medewerkers ziet dat zijn/haar inzet wordt gewaardeerd.  

Om tot goed werkgeverschap te komen moet worden voldaan aan de volgende criteria;

  • Een algemene tevredenheid van minimaal 0,3 punt hoger dan gemiddeld in andere organisaties
  • Op minimaal 5 thema’s is de tevredenheid bovengemiddeld
  • Een Net Promotor Score van gemiddeld 30 of hoger
  • Een respons van minimaal 80%

Waarom VTM zoveel waarde hecht aan het Topwerkgever certificaat? Het is bewezen dat werkgeluk zorgt voor meer betrokkenheid, efficiënter werken, minder verloop en een lager ziekteverzuim. Dit zorgt voor gelukkige organisaties en medewerkers en daar plukt VTM ook de vruchten van.