Wat is Managed Detection and Response (MDR) en waarom is het belangrijk?

Managed Detection and Response (MDR) verwijst naar het uitbesteden van cyberbeveiligingsservices om jouw IT omgeving, data en gegevens te beschermen, zelfs als bedreigingen de standaard beveiligingscontroles van jouw organisatie omzeilen. MDR is een geavanceerde dienst welke is ontworpen om 24/7 te werken. Het omvat zowel de tools, de processen en de mensen welke nodig zijn om jouw organisatie optimaal te beveiligen, specifiek voor bedrijven welke niet in staat zijn zelf een SOC  te bouwen.

De meeste MDR services omvatten geavanceerde analyses, informatie over bedreigingen en menselijke expertise in het opsporen en onderzoeken van kwaadaardige activiteiten op host- en netwerkniveau. Het belangrijkste voordeel van MDR is dat het helpt om de impact van bedreigingen te identificeren en snel te beperken zonder zelf extra personeel in dienst te nemen.

Wat zijn de uitdagingen van MDR?

De uitdagingen van de MDR zijn groot in moderne IT-bedrijven, en het is niet ongebruikelijk dat bedrijven uitdagingen ervaren bij het implementeren van complexe endpointdetectie- en responsoplossingen (EDR) vanwege de beperkte financieringstijd en een algemeen gebrek aan cybersecurityvaardigheden. VTM integreert MDR EDR-tools in zijn beveiligingsimplementaties, waardoor ze een integraal onderdeel worden van de detectie-, analyse- en responsrollen.

Een uitdaging voor cyberbeveiliging is echter het enorme aantal waarschuwingen dat beveiligings- en IT-teams ontvangen. De meeste van deze waarschuwingen worden als kwaadaardig beschouwd en moeten handmatig worden beoordeeld, wat een bepaald niveau van cyberbeveiligingsvaardigheid vereist. Bovendien kan de samenhang van deze bedreigingen ook een uitdaging zijn, met MDR van VTM kunnen we aanvallen identificeren door onbelangrijke patronen te detecteren en te correleren.

VTM heeft de vaardigheid om deze waarschuwingen in een context te plaatsen en te analyseren zodat we bedrijven kunnen helpen om toekomstige aanvallen te voorspellen. Geavanceerde beveiligingsoplossingen kunnen cyberbedreigingen detecteren en blokkeren, maar dieper graven om een ​​relevantere oplossing te vinden, vereist toch nog vaak menselijke tussenkomst. Als interne medewerkers niet over de nodige vaardigheden beschikken om die taak te volbrengen, kan MDR helpen. Een MDR-oplossing is ontworpen om bedreigingen te detecteren, waarschuwingen te analyseren en de geavanceerde bedreigingen af ​​te handelen die een intern cyberbeveiligingsteam niet alleen kan beheren.

Wat zijn de voordelen van MDR?

MDR is ontworpen om de tijd tot detectie en reactie van dagen tot minuten te verminderen en het effect van een beveiligingsgebeurtenis aanzienlijk te minimaliseren. Dit is echter niet het enige voordeel. MDR helpt jouw organisatie ook om de beveiligingshouding te verbeteren, weerbaarder te worden tegen cyberbedreigingen en je beveiligingsconfiguraties te verbeteren door malafide systemen af ​​te schaffen.

Het is een robuust raamwerk om verborgen bedreigingen te identificeren door het opsporen van signalen van bedreigingen. Het reageert efficiënter op cyberaanvallen en herstelt eindpunten indien mogelijk naar de standaardstatus door de begeleide respons en beheerde herstel. Het definieert de taken voor het IT-beveiligingspersoneel, van reactief en repetitief incidentresponswerk tot meer strategische projecten.

Een van de meest interessante dingen om te overwegen is de kostenfactor, die lager is dan de bedrijven en organisaties die doorgaans uitgeven om een ​​intern cyberbeveiligingsteam op te zetten. MDR beheert de toegang tot de tools voor de organisatie die ze normaal niet hebben; het helpt organisaties om het gemis in vaardigheden op te vullen door meer gevorderde en geavanceerde tools te presenteren.

MDR-mogelijkheden

VTM MDR detecteert en reageert op afstand op cyberaanvallen, en de EDR-functionaliteit biedt transparantie over de beveiligingsgebeurtenissen op de eindpunten. De bedreigingsinformatie, gegevens onderzoek en geavanceerde analysemogelijkheden werken samen met onze menselijke analisten om een ​​vollediger antwoord te bieden dat de impact en het risico van incidenten vermindert. Met de gecombineerde inspanningen van mens en machine kunnen cyberaanvallen snel worden gedetecteerd en kunnen de aangetaste eindpunten worden hersteld in hun niet-geïnfecteerde staat.

Hier volgt een uitgebreider overzicht van de kernmogelijkheden van Managed Detection Response (MDR)-oplossingen:

Prioritering

Prioriteitsbeheer helpt incident managers om te gaan met de dagelijkse inspanning van het doorzoeken van de vele waarschuwingen waarmee ze te maken hebben en om te bepalen welke als eerste moeten worden opgelost. Dit proces wordt ook wel Managed EDR genoemd. Het voert de taak van prioriteringsbeheer uit, handhaaft geautomatiseerde regels en gebruikt menselijke inspectie om onderscheid te maken tussen goedaardige en kwaadaardige gebeurtenissen en echte positieven van valse positieven.

Onderzoek

VTM helpt organisaties met MDR dreigingen snel te begrijpen door beveiligingswaarschuwingen en hun context te verbeteren. Hierdoor krijg jij een gedetailleerder, actueel beeld van de activiteiten die in jouw IT-infrastructuur plaatsvind.

Begeleide reactie

Deze MDR-mogelijkheid biedt bruikbare hulp aan jouw organisatie bij het indammen en herstellen van een specifieke cyberaanval. Jouw organisatie wordt bijgestaan ​​bij activiteiten die zo algemeen zijn als het isoleren van een systeem van het netwerk of zo complex als het stapsgewijs herstellen van de aanval.

Benieuwd geworden naar de Managed Detection & Response diensten van VTM Groep?

Jouw digitale veiligheid beschermen is onze core business! Bezoek onderstaande pagina voor meer informatie over onze MDR services.

https://www.vtmgroep.nl/cybersecurity/managed-detection-response