Doe de AVG quickscan

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voorziet in een reeks verplichtingen om verantwoord om te gaan met data. Dit zorgt voor administratieve lasten en dwingt mogelijk tot organisatorische en technische maatregelen.

Per 25 mei 2018 moeten alle organisaties die actief zijn binnen de EU voldoen aan de nieuwe privacywetgeving.

QuickScan

Om u te helpen hebben wij een quickscan samengesteld waarin de belangrijkste onderwerpen en thema’s van de AVG aan bod komen. In één oogopslag wordt duidelijk wat van u verwacht wordt. De uitkomst geeft aan op welke punten u mogelijk actie moet ondernemen.

 

Doe de QuickScan

 

 

Terug naar overzicht