Basisprincipes Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Per 25 mei 2018 is in Nederland de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Per die datum moeten alle bedrijven voldoen aan deze nieuwe Europese privacyverordening ter bescherming van persoonsgegevens en de privacy van de burger.

Inhoud AVG

De AVG voorziet ondermeer in:

 • Versterking en uitbreiding van privacyrechten van burgers en klanten;
 • Meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
 • Dezelfde, stevige bevoegdheden voor Europese privacytoezichthouders.


Dit doet zij door het hanteren van enkele basis principes:

 • Transparantie

  De persoon van wie de gegevens verwerkt worden, is hier van op de hoogte, heeft hiervoor toestemming gegeven en kent zijn rechten.
 • Doelbeperking

  De persoonsgegevens worden voor een welbepaald gewettigd doel verzameld, en mogen niet voor andere doeleinden gebruikt worden.
 • Gegevensbeperking

  Alleen voor het beoogde doel noodzakelijke gegevens mogen verwerkt worden.
 • Juistheid

  De persoonsgegevens moeten correct zijn en blijven.
 • Bewaarbeperking

  De persoonsgegevens mogen niet langer bewaard worden dan nodig voor het beoogde doel.
 • Integriteit en vertrouwelijkheid

  De persoonsgegevens moeten beschermd worden tegen toegang door onbevoegden en tegen verlies of vernietiging.
 • Verantwoordingsplicht

  De Verwerkingsverantwoordelijke moet kunnen aantonen aan de regels te voldoen.

 

 

Terug naar overzicht

Volgende

Consequenties niet naleven AVG