VTM verlengt succesvol de ISO certificeringen.

Begin februari hebben wij met succes de uitgebreide ISO27001, ISO9001 en NEN7510 audits doorlopen en voor een jaar kunnen verlengen. Met de steeds verder toenemende digitalisering, is informatiebeveiliging voor ons van vitaal belang. Zowel voor VTM zelf als voor onze klanten is het immers cruciaal dat informatie op het juiste moment en op de juiste plaats beschikbaar is, dat de informatie correct is en bovenal dat de informatie alleen toegankelijk is voor de personen voor wie deze bestemd is. Het hebben van deze ISO en NEN normen sluit daarom uitstekend aan bij onze doelstellingen.

ISO 9001

De ISO 9001 norm is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen die aantoont dat  onze producten en diensten van bepaalde kwaliteit zijn. Deze norm helpt organisaties om bedrijfsprocessen te beheersen en te verbeteren. Bij het behalen van de ISO 9001 norm draait het om het inventariseren van kwaliteitsrisico’s, het aanpakken van kritische punten en het vastleggen van processen binnen onze organisatie.

ISO 27001: certificaat voor informatiebeveiliging

De ISO 27001 certificering is een wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging. Het certificaat geeft onze relaties de zekerheid dat wij belang hechten aan privacy en zorgvuldig met (persoonlijke) gegevens omgaan. Met het behalen van het ISO27001 certificaat laten wij zien dat we aan alle eisen voldoen rondom informatiebeveiliging.

NEN 7510: informatiebeveiliging certificaat voor de zorg

NEN 7510 is een Nederlandse norm voor informatiebeveiliging maar dan speciaal ontwikkeld voor de zorg. Denk hierbij aan ziekenhuizen, artsen, apothekers, verzorgingstehuizen etc. Het is voor alle zorgaanbieders wettelijk verplicht om de NEN 7510 toe te passen. Beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid staan daarbij centraal.

Aangezien wij naast zakelijke klanten ook klanten in de zorg hebben, is het hebben van deze norm heel belangrijk. VTM verwerkt geen zorggegevens maar beheert wel de systemen waar zorggegevens in worden verwerkt. De toegang tot deze systemen moet op een juiste en veilige manier ingeregeld zijn en ook het beheer ervan. Dit is in onze procedures meegenomen. Daarbij is het essentieel dat onze medewerkers, hier bewust van zijn. Wij zorgen voor toegang tot gezondheidsinformatie. Indien onbevoegden hier toegang toe krijgen, hebben we te maken met een serieus probleem.

Continu verbeteren

Het behalen en behouden van de diverse certificeringen betekent dat onze klanten erop kunnen vertrouwen dat onze processen voldoen aan de internationale kwaliteitsnormen en dat er in onze organisatie veel waarde wordt gehecht aan continue verbetering.

 
Deel dit artikel via:
 

Bekijk wat werken bij VTM inhoudt

Blijf op de hoogte!

Meld u aan voor onze maandelijkse business update.