Wat is een Technische Vooropname (TVO)

Tijdens deze technische voorname wordt gekeken of de gewenste modules en configuratie technisch haalbaar zijn in uw situatie of op uw locatie en of er aandachtspunten zijn welke vooraf geadresseerd dienen te worden. Na deze technische vooropname zal de definitieve overeenkomst worden opgesteld welke na ondertekening de basis vormt voor levering van de dienstverlening.

Terug naar overzicht

Deel via: