IT Inventarisatie

Via een IT inventarisatie wordt een algehele indruk verkregen van uw IT omgeving. Een 'blauwdruk' van de bestaande situatie, welke de basis vormt voor het advies op maat. Door de vrijwel naadloze integratie van ICT, Connectiviteit en Telefonie is het belangrijk om een totaalbeeld te krijgen van al deze onderdelen.

 • WAN – externe netwerk (verbindingen en componenten)
 • LAN – interne netwerk (verbindingen en componenten)
 • IT – het gehele IT landschap, denk hierbij aan servers, werkplekken, software applicaties, data omvang, back-up etc.
 • Telecom – De huidige telefonie oplossing (vast/mobiel/telefoon centrale etc)

Deze onderverdeling zal aangehouden worden bij de inventarisatie, maar eveneens in het voorstel met conclusies en aanbevelingen.


Doorlooptijd en kosten

De doorlooptijd en kosten van de inventarisatie zijn grotendeels afhankelijk van de omvang van de omgeving en het aantal werkplekken en/of complexiteit van uw omgeving. Deze is dan ook op basis van nacalculatie. Houd bij een omgeving met standaard kantoorautomatisering en 25 werkplekken rekening met één dagdeel (4 uur) .

Wanneer afgeweken wordt van de vooraf aangegeven indicatie, dan wordt dit direct op locatie met u besproken.


Het uitvoeren van de inventarisatie

Het uitvoeren van de inventarisatie gebeurt op werkdagen door ervaren netwerk- en systeembeheerders van VTM. De werking van uw IT omgeving wordt niet onderbroken. Er is geen downtime. Wel hebben wij gedurende de inventarisatie enkele malen contact met, en tijd nodig van, uw IT verantwoordelijke.


Hoe doen we dat

Uw netwerk wordt geïnventariseerd vanuit één centrale computer, zonder dat op ieder werkstation of server een agent geïnstalleerd hoeft te worden. Op de achtergrond en zonder hinder voor uw medewerkers worden de systemen in kaart gebracht. Apparaten, servers en applicaties worden hiermee geïnventariseerd.


Wat hebben wij van u nodig bij de inventarisatie

 • Toegang tot de kantooromgeving en technische ruimte(s);
 • Toegang tot ruimten waar telefonie- en computer aansluitingen aanwezig/gewenst zijn;
 • Beschikbaarheid/bereikbaarheid van ICT verantwoordelijke voor netwerk gerelateerde vragen;
 • Werkplek voor twee personen met actieve UTP poorten welke toegang bieden tot het netwerk;
 • Netwerk inrichten voor remote administration exception, lees hier hoe u dit doet: vtmgroep.nl/kennisbank/vtm-quickscan-pre-requirements;
 • Domain Administrator inloggegevens aanwezig;
 • Log in gegevens netwerk componenten/apparatuur.

Er zullen geen systemen uit en aan gezet worden. Er zal dus geen sprake zijn van downtime ten gevolgen van dit onderzoek.


Het verbetervoorstel

Na de inventarisatie worden de resultaten verwerkt in een verbetervoorstel. In dit voorstel worden de bedreigingen, kwetsbaarheden en aandachtspunten aan het licht gebracht. De resultaten worden in een persoonlijk gesprek nader met u besproken en toegelicht. Hieruit volgt een verbeterplan met als doel om gefaseerd de IT binnen uw organisatie te optimaliseren, inclusief optimale beschikbaarheid en veiligheid.


Verschil met Technische vooropname

Waar een inventarisatie ten behoeve van een voorstel is (en dus vooraf plaatsvindt) wordt de technische vooropname ingezet om te beoordelen of de getekende offerte/opdracht technisch haalbaar is. Deze vindt in de regel dus plaats na de offerte, maar voor start van de levering.

Lees ook: Wat is een Technische vooropname.

 

Terug naar overzicht

Volgende

ICT security VTM
ICT-beheer; Zelf doen of uitbesteden?