VTM Quickscan pre-requirements

Betreft de volgende systemen:

  • Een 32-bit en 64-bit architectuur
  • Windows 2000 of een nieuwere editie

De inventarisatie software behaalt zijn informatie middels het WMI protocol ( Windows Management Instrumentation), WMI verkeer zal lokaal opengesteld moeten worden voor een succesvolle inventarisatie.

Groepsbeleid

Middels een Groepsbeleid object op het Active Directory kan de service worden geactiveerd.

Onder Computer Configuration -> Administrative Templates -> Network -> Network Connections -> Windows Firewall -> Domain Profile.


De setting die geactiveerd moet worden bevind zich onder de noemer:
"Windows Firewall: Allow remote administration exception" or "Windows Firewall: Allow inbound remote administration exception"

Mogelijkheid bestaat om een statisch IP aan te leveren aan VTM voor het kunnen ontvangen van de WMI gegevens op uw netwerk, stel deze instelling in op het tabblad Settings onder “Allow unsolicited incoming messages from:“

De GPO kan lokaal op het werkstation geverifieerd worden middels : netsh firewall show state “remote admin mode = Enable “


Als het groepsbeleid niet toepasbaar is kan dit ook middels een twee tal commando’s. Deze kunnen worden geïntegreerd in uw RMM tooling middels een script of handmatig worden uitgevoerd middels een lokaal Administrator / Domain administrator account.

netsh firewall set service RemoteAdmin enable
netsh firewall add portopening protocol=tcp port=135 name=DCOM_TCP135

 

Terug naar overzicht

VTM Quickscan pre requirements

Deel dit artikel via: