Professional Services - Projectmanagement

VTM wil graag vanuit de kennis en ervaring binnen de Telecom & ICT branche organisaties helpen beheerst te vernieuwen om op deze manier meer technologische introducties en innovaties in de zakelijk markt te laten slagen. Wij putten hierbij uit de kennis en ervaring van zo'n 40 VTM professionals uit verschillende inhoudelijke disciplines.

Prince2®.

Voor het inrichten en besturen van projecten hanteren wij standaard de projectmanagementmethodiek Prince2®. Prince2® houdt nadrukkelijk rekening met veranderende factoren in de projectomgeving die van invloed zijn op het succes van een project. De methode kenmerkt zich door een helder gedefinieerde organisatiestructuur voor een project. De stuurgroep bestaat daarbij uit de opdrachtgever, de leverancier en een gebruikersvertegenwoordiger. Gezamenlijk nemen zij beslissingen om tijdig in te spelen op veranderende omstandigheden en om voorwaarden te creëren voor acceptatie door gebruikers.

Prince2® is gericht op een bedrijfseconomische rechtvaardiging vanuit de staande organisatie voor zowel de kosten van het project zelf (in termen van tijd, budget, resources) als voor de kosten van het gebruik, onderhoud en beheer van de resultaten van het project. Prince2® legt daarbij de nadruk op een onderverdeling van een project in beheersbare en controleerbare managementfasen. Bij elke afsluiting van een fase neemt de stuurgroep expliciet een besluit voor de vervolgstappen.

Tot slot kent Prince2® een planningsbenadering die gebaseerd is op concrete producten. De Product Breakdown Structure (PBS) verschaft daarbij duidelijkheid in wat precies wanneer wordt opgeleverd. Prince2® is inmiddels door veel bedrijven als standaardmethodiek geïmplementeerd, met als gevolg dat het tegenwoordig fungeert als gemeenschappelijk referentiekader.

Terug naar overzicht

Deel via: