Projectmanagement

Stapt u binnenkort over naar VTM? Wilt u een professionele implementatie en minimale belasting voor uw organisatie en medewerkers? Of wilt u juist meer weten over het implementatietraject? Wij zorgen voor een geruisloze en tijdige overgang en waarborgen de continuïteit van uw organisatie.

De implementatie van nieuwe technologie of werkwijze is meer dan alleen informeren. Het is het op maat en efficiënt inrichten van de samenwerking en de werkprocessen. Daarom stemt VTM altijd vóór aanvang van het contract uw wensen af met betrekking tot de wijze waarop we gaan samenwerken. Samen bepalen we wat na de implementatie bereikt moet zijn.

VTM wil graag vanuit de kennis en ervaring binnen de Telecom & ICT branche organisaties helpen beheerst te vernieuwen om op deze manier meer technologische introducties en innovaties in de zakelijk markt te laten slagen. Wij putten hierbij uit de kennis en ervaring van 50+ VTM professionals uit verschillende inhoudelijke disciplines.

Uw eigen implementatie team

Als organisatie heeft u altijd een vast accountteam bij VTM. Dit accountteam bestaat uit een accountmanager en een businessdesk (binnendienst) medewerker. Zij kennen uw organisatie en werken vaak al jaren met u samen. Bij implementatie en migratie trajecten word dit team versterkt met een dedicated projectmanager.

Prince2®.

Voor het inrichten en besturen van projecten hanteren wij standaard de projectmanagementmethodiek Prince2®. Prince2® houdt nadrukkelijk rekening met veranderende factoren in de projectomgeving die van invloed zijn op het succes van een project. De methode kenmerkt zich door een helder gedefinieerde organisatiestructuur voor een project. De stuurgroep bestaat daarbij uit de opdrachtgever, de leverancier en een gebruikersvertegenwoordiger. Gezamenlijk nemen zij beslissingen om tijdig in te spelen op veranderende omstandigheden en om voorwaarden te creëren voor acceptatie door gebruikers.

Prince2® is gericht op een bedrijfseconomische rechtvaardiging vanuit de staande organisatie voor zowel de kosten van het project zelf (in termen van tijd, budget, resources) als voor de kosten van het gebruik, onderhoud en beheer van de resultaten van het project. Prince2® legt daarbij de nadruk op een onderverdeling van een project in beheersbare en controleerbare managementfasen. Bij elke afsluiting van een fase neemt de stuurgroep expliciet een besluit voor de vervolgstappen.

Tot slot kent Prince2® een planningsbenadering die gebaseerd is op concrete producten. De Product Breakdown Structure (PBS) verschaft daarbij duidelijkheid in wat precies wanneer wordt opgeleverd. Prince2® is inmiddels door veel bedrijven als standaardmethodiek geïmplementeerd, met als gevolg dat het tegenwoordig fungeert als gemeenschappelijk referentiekader.

Standaard route

De standaard route voor leveringen betreft de volgende, afhankelijk van het product/project word dit uitgebreid met meer of minder stappen.

 • Forecast (behoefte inventarisatie)
 • Inventarisatie (technische inventarisatie)
 • Offerte
 • Order
 • Overdracht naar Project Management organisatie
 • Technische vooropname
 • Projectmanagement
  • PID
  • Project voorbereiding
  • Levering
  • Oplevering
  • Nazorg
 • Overdracht naar Managed Services Organisatie
 • Dagelijks beheer

Terug naar overzicht

Deel dit artikel via: