KPN Partner Network Indexatie 2023

Jaarlijks past KPN haar prijzen en tarieven aan als gevolg van inflatie, om te kunnen blijven investeren in de kwaliteit, stabiliteit en veiligheid van producten, diensten en netwerken. In dit artikel vindt je alle relevante informatie die nodig is.

Waar zijn de inflatiecijfers op gebaseerd?

Voor de prijsaanpassing gebruikt KPN het inflatiepercentage dat het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) jaarlijks vaststelt. De gemiddelde jaarmutatie van de Consumentenprijsindex in 2022 is vastgesteld op 10%. KPN doet er alles aan om de prijsstijgingen voor ondernemers zo beperkt mogelijk te houden.  

Inflatiecijfers per product

KPN Kleinzakelijk
De prijsindexering voor KPN Kleinzakelijk wordt uiterlijk in juni bekendgemaakt.  
 
KPN EEN MKB en KPN IoT
Voor KPN EEN MKB en KPN IoT producten en diensten berekent KPN per 1 juni 2023 een prijsindexering van 6%. Dit ligt onder de prijsindexatie die door het CBS is vastgesteld.
 
Overige zakelijke producten en diensten
Voor overige zakelijke producten en diensten geldt per 1 juni 2023 een prijsindexering van 10% in overeenstemming met de Algemene Leveringsvoorwaarden. Bij deze producten en diensten is KPN vaak afhankelijk van andere leveranciers. Zij voeren soms nog hogere prijsaanpassingen door voor producten en diensten die KPN vervolgens levert aan zijn klanten. KPN indexeert niet meer dan de prijsindexatie van 10% die het CBS over 2022 heeft vastgesteld.

Wat betekent dit voor jouw organisatie?

Per 01-06-2023 indexeert KPN alle producten weergegeven in het bestand wat je hier kunt downloaden. KPN zal klanten voor het eerst hierover informeren middels een notaregel op de factuur van april.

Voorbeeld notaregel KPN EEN MKB:
Jaarlijks indexeert KPN de abonnements- en verkeerstarieven en volgt hierbij de CBS Consumentenprijsindex. Dit jaar wijkt KPN met KPN EEN MKB hiervan af. Deze abonnements- en verkeerstarieven worden per 1 juni 2023 met een lager percentage, namelijk 6% aangepast. Klik hier voor meer informatie.

Heb je vragen na aanvang van dit artikel?

Neem dan contact op door het onderstaande contactformulier in te vullen of neem contact op met je accountmanager. 

* verplichte velden