VTM Groep opnieuw ISO gecertificeerd

Kwaliteit staat als één van onze kernwaarden voorop bij de VTM Groep. Sinds eind 2016 zijn wij wederom ISO gecertificeerd volgens de hernieuwde normering ISO 9001:2015. Voor ons de bevestiging van onze inspanningen op het gebied van kwaliteit en service die we al jarenlang leveren.

De ISO 9001 is een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsmanagementsysteem van een organisatie. Er moet een kwaliteitsbeleid zijn, inclusief duidelijke doelstellingen. ISO 9001 wordt onder andere gebruikt om te beoordelen of de organisatie in staat is te voldoen aan de eisen van de klant, de op het product van toepassing zijnde wet- en regelgeving en de eisen van de organisatie zelf.

Drie kernwaarden

Ons kwaliteitssysteem is de basis voor het leveren van producten en diensten volgens onze 3 kernwaarden: Service, Kwaliteit en Betrouwbaarheid.

Betrouwbaar houdt vooral in het maken van duidelijk afspraken en deze ook altijd nakomen. Kwaliteit is voor ons het voldoen aan eisen en verwachtingen van onze klant, onze eigen professionele eisen en het werken binnen de gestelde wet- en regelgeving. Service is de pijler van onze organisatie. Wij denken mee met de klant en gaan tot het uiterste om de klant optimaal van dienst te zijn.

De hele organisatie is op deze drie kernwaarden ingericht. Dat deden we altijd al volgens de ISO 9001 normering, maar sinds november dus ook volgens de herziene principes en eisen van het ISO 9001:2015 kwaliteitssysteem.

ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 is de eerste grote herziening van 's wereld meest populaire norm voor kwaliteitsmanagement sinds 2000. De herziening is geschreven met het oog op de hedendaagse zakelijke uitdagingen en met als doel zakelijke verbetering waaronder het leveren van efficiëntie en het verbeteren van de klanttevredenheid.

Voor deze hernieuwde certificering hebben wij aangetoond dat processen in onze organisatie continu worden verbeterd. We hebben moeten aantonen dat wij ons voortdurend richten op het optimaal bedienen van de klant. Maar ook dat we nadrukkelijk samenwerken met partners en leveranciers om processen te verbeteren en kosten te verlagen, dat we de wetgeving naleven en dat we ons bewust zijn van onze rol in de samenleving.

Continu verbeteren

Ons kwaliteitssysteem is gericht op borging, maar vooral op verbetering. Want wij willen onze organisatie en onze dienstverlening voortdurend professionaliseren. Het vernieuwde ISO-certificaat bevestigt de kwaliteit die wij standaard voor ogen hebben en toont aan dat we goede producten en diensten leveren op een beheerste en efficiënte manier.