"Het moet aan de voorkant goed geregeld zijn!"

Hygiënepapier.nl is dé groothandel in Nederland in hygiëne producten. De levensader van het bedrijf is de online webshop. Downtime van de webshop, van de systemen en daarmee de online handel, is dan ook geen optie voor het bedrijf! “Door de juiste cybersecurity maatregelen en betrouwbare IT willen we elk risico op incidenten, en mogelijk downtime, tot een minimum beperken,” aldus Stephan van den Bos, directeur/eigenaar van het bedrijf.

Digitalisering

Afgelopen jaren heeft Hygiënepapier.nl de transitie gemaakt van een groothandel ‘oude stijl’, met verkopers en resellerkanalen, naar een volledige gedigitaliseerde organisatie met de online webshop als absolute levensader van alle bedrijfsprocessen. De coronacrisis heeft de vraag naar hygiëne producten explosief doen stijgen. Daarmee is ook het bedrijf het afgelopen jaar enorm gegroeid en zelfs verhuisd naar een groter en moderner pand in Oude Tonge.

Met de webshop als levensader is het belang van ‘online zijn’ groot. Omzet komt uit de webshop, die daarom 100% up and running moet zijn. Orders, bestellingen en leveringen worden aan de achterkant ingeregeld, en ook daarin spelen de IT-systemen een centrale rol. Belangrijk is dat het werkt! En veilig is!

“Wij hebben verstand van hygiëneproducten, maar niet van IT en cybersecurity. VTM heeft dat wel! Wij worden daardoor volledig ontzorgd, zodat wij ons primair kunnen richten op waar wij goed in zijn. ”
Stephan van den Bos, directeur eigenaar Hygiënepapier.nl


Professionele partner

“Tot 2019 werkten we op het gebied van IT en telefonie samen met een lokale leverancier. Altijd prima naar tevredenheid, echter op een bepaald moment waren we toe aan een nieuwe kijk op onze IT en telefonie,” aldus Stephan van den Bos.

“Er was uit het verleden al een relatie met VTM. We deden op kleine schaal al zaken en ik heb eerder ook deelgenomen aan één van de kennissessies bij VTM op kantoor over de moderne werkplek. We zijn daarna eigenlijk altijd in contact gebleven met VTM en zijn ook met VTM in gesprek gegaan over onze bedrijfsvoering en IT-infrastructuur. Erg belangrijk voor ons is dat wij zaken willen doen met een professionele, betrouwbare partner, met kennis van zaken. Vanaf het eerste moment is VTM zo’n partner gebleken.”

Focus op cybersecurity

“Gedurende de gesprekken kwam naast de IT-omgeving ook de cybersecurity aan bod. Ik wist dat ik als MKB ondernemer er iets mee moest. Ik wilde er ook echt iets mee, ik lees ook de berichten over cyberincidenten in de krant, maar tegelijk had ik er nooit echt de focus op.”

“VTM heeft ons hier mee geholpen," vervolgt Stephan. "Het belang voor ons als organisatie om dat goed geregeld te hebben is enorm. Het moet aan de voorkant gewoon goed geregeld zijn, om te voorkomen slachtoffer te worden van een cyberincident met alle nadelige gevolgen van dien. Ik ben ervan overtuigd dat de investering aan de voorkant vele malen meer waard is dan de kosten die ik als bedrijf zou hebben als we gehackt worden en onze systemen en de webshop niet meer zouden werken.”

“We kunnen ons eenvoudigweg geen enkele vorm van downtime veroorloven.”
Stephan van den Bos, directeur eigenaar Hygiënepapier.nl


Nieuw pand

“Voor ons nieuwe pand heeft VTM alles geregeld! De verbinding, managed wifi, hosted voice, netwerk en de moderne werkplek. En ook de cybersecurity hebben we direct ingeregeld. Maatregelen van technische aard, zoals back-up en firewalling, maar we zijn ook aan de slag gegaan met awareness onder onze medewerkers.”

De firewall beschermt het netwerk tegen misbruik van buitenaf. Goede back-up van de systemen is belangrijk, dat mocht er toch iets gebeuren, we altijd kunnen terugvallen op de back-up van bestanden en gegevens. Door periodieke awareness training en onder andere periodieke phishing simulaties worden medewerkers bewust gemaakt en gehouden van mogelijke risico’s en middels een dagelijkse kwetsbaarheden- en netwerkscan wordt gezocht naar kwetsbaarheden op systemen en mogelijk afwijkend verkeer op het netwerk.

“Doel van het trainen van de medewerkers is bewustwording bij iedereen ‘op de werkvloer’. Doel van de technische maatregelen is om (voor)tijdig incidenten te tackelen en waar mogelijk juist te voorkomen. Inzicht, detectie en beveiliging staan centraal. We kunnen ons als organisatie eenvoudigweg geen enkele vorm van downtime veroorloven.”


Hygiënepapier.nl


Volledig ontzorgd

“Wij vinden het belangrijk om de groei van onze organisatie samen met een betrouwbare partner gestalte te geven. VTM is een partij met kennis van zaken, die meedenkt in het toekomstvast maken van onze organisatie. Het geeft veel rust en vertrouwen om te weten dat IT, bereikbaarheid en cybersecurity in handen zijn van een professionele partner.”

“Digitalisering maakt onze organisatie klaar voor de toekomst. Tegelijk betekent dit wel dat onze afhankelijkheid van technologie groot is. Daarom willen wij de cybersecurity dichtgetimmerd hebben. Aan de voorkant al goed regelen om het risico op incidenten tot een minimum te beperken.”

“De complete digitaliseringsslag die is gemaakt is mede te danken aan VTM. En we zijn nog niet klaar. Ook in de (nabije) toekomst blijven wij stappen maken in onze digitalisering en daarin blijven we vragen naar de expertise van VTM. Wij hebben verstand van het verkopen van hygiëne producten, maar niet van IT en cybersecurity. VTM heeft dat wel. Het is dan ook goed dat wij daarin volledig ontzorgd worden, zodat wij ons volledig kunnen richten op waar wij goed in zijn.”


Hygiënepapier.nl

Terug naar overzicht

Stephan van den Bos Bove BV 6

Deel dit artikel via:
8.3

Hygiënepapier.nl

Deskundigheid: 9
Klantgerichtheid: 8
Communicatie: 8

Tevreden over de samenwerking?

Zeer tevreden

Tevreden over de oplossing?

Zeer tevreden

Beveelt u VTM Groep aan?

Ja

Samenvattend uw totaalervaring:

Samen komen we verder!