Wijziging VTM factuur lay-out per augustus 2020

Met ingang van augustus is de lay-out van de maanddiensten geoptimaliseerd. In de laatste week van de maand ontvangt u de factuur. Op deze pagina lichten we graag de nieuwe lay-out verder toe.

Huidige situatie

Voorheen stond onder iedere regel de periode die het betrof. Daarnaast werd bij sommige diensten de maandprijs in de regel getoond. Bij verbindingen en managed routers is ook de locatie beschreven.

Nieuwe situatie

Voortaan ontvangt u in de laatste week van de maand de factuur in de nieuwe lay-out. De periode die het betreft is nu in de regel weergegeven. De originele prijs van een volledige maand is niet meer separaat inzichtelijk.

Bijvoorbeeld: de prijs per maand voor de licentie is € 12,50. In de voorgaande maand heeft u in de periode 10-08-2020 tot 31-08-2020 de licentie actief gehad. In de oude lay-out was de maandprijs zichtbaar € 12,50 én de prijs voor de betreffende periode € 8,63. In de nieuwe lay-out staat nu alleen nog de prijs voor de betreffende periode.

Deze aanpassingen maken de factuur korter en overzichtelijker.


Nieuwe lay-out VTM factuur

 

E-Factuur

VTM factureert altijd digitaal en bij voorkeur middels een e-factuur. E-factureren staat voor ‘elektronisch factureren’. Dit type facturen wordt heel eenvoudig, zonder menselijke handelingen, automatisch gegenereerd en verwerkt. Dit zorgt voor een snellere factuurverwerking, voorkomt fouten en bespaart kosten.

Een e-factuur is een gestructureerd, digitaal bestand (geen pdf), waarbij alle gegevens altijd op een vaste plek in het bestand staan en hun eigen betekenis hebben. Een e-factuur kan vanuit het ene geautomatiseerde systeem elektronisch verwerkt worden in het andere systeem. Handmatige verwerking is daarmee verleden tijd.

Voordelen e-factureren

  • De verwerking verloopt automatisch.
  • Snellere verwerking. De papierstroom blijft achterwege.
  • Geen fouten door handmatige verwerking.
  • Geen print- en portokosten.

 

Terug naar overzicht

Volgende

Zakelijk Internet
Traditioneel ICT vs MSP