Watermanagement

Watermanagement is onontbeerlijk in een waterrijk land als Nederland. Van oudsher is Nederland expert op het gebied van Watermanagement. Dat is goed, maar een oneindig proces. Water blijft komen en regenbuien worden steeds heviger en krachtiger. Dit zorgt voor diverse belasting van afwateringssystemen. Soms lange tijd niets, soms in heel korte tijd heel veel.

In het belang van veiligheid en milieubescherming is goed watermanagement van groot belang. Het is noodzakelijk dat u als speler in het waterbeheer altijd en overal uw gemalen, stuwen, bergbezinkbassins en overstorten adequaat kunt beheren. Of u zich nu bezighoudt met het voorkomen van wateroverlast, het controleren van de waterkwaliteit of het op peil houden van het oppervlaktewater, actuele gegevens zijn voor u onmisbaar!

Centraal Management Systeem

Door uw objecten in het veld te verbinden met een centraal management systeem heeft u altijd en overal inzicht in gegevens die voor u van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan objecten als pompen, sluizen, stuwen, bruggen, overstorten, niveaumetingen. Dit stelt u in staat om de gehele waterketen op afstand (telemetrisch) te monitoren, besturen, beheren en managen. Op die manier helpt het systeem om uw beheerproces zo efficiënt en voordelig mogelijk te laten verlopen.


Watermanagement SCADA systemen pompen en gemalenSCADA systemen

Pompen en gemalen in Nederland worden aangestuurd door geavanceerde systemen. Zogenoemde SCADA systemen. Deze staan in de regel onder het beheer van gemeentes en waterschappen. De communicatie tussen het SCADA systeem en de pompen en gemalen in het veld wordt verzorgd door M2M oplossingen. Deze M2M oplossing zorgt voor een stabiele en veilige verbinding, zodat alles real-time, juist en tijdig aangestuurd wordt.

 

 

Terug naar overzicht

Vorige

M2M services
Verkeersmanagement

Volgende

IP VPN
Smart City