Tarifering en betaalwijze VTM Grip

De kosten van de dienstverlening worden vooraf nader gespecificeerd in een offerte/overeenkomst voor specifieke onderdelen. Dit document beschrijft de maandfactuur procedure van VTM Grip.


Maandfactuur

De maandfactuur wordt aan het eind van de maand verstuurd. In deze factuur tref je de volgende elementen aan:

  1. Diensten die op de 22e van de betreffende maand (peildatum) actief zijn worden voor de gehele maand gefactureerd;
  2. Modificaties van diensten die éénmalige kosten met zich meenemen (zoals bijvoorbeeld SLA, QoS of Activatie);

Voorbeelden:

  • Dienst wordt op 11 november gereed gemeld. Op de maandfactuur die in november wordt verstuurd, wordt deze dienst gefactureerd voor de gehele maand (1 x de maandelijkse prijs van de dienst).
  • Dienst wordt op 11 november opgeheven. Op de maandfactuur die in november wordt verstuurd, wordt deze dienst niet gefactureerd.


Incasso

De incasso van de maandfactuur worden uitgevoerd rond 6e werkdag na de factuurdatum. Dit met uitzondering van feestdagen die op een werkdag vallen. In deze gevallen zal de incasso op de eerstvolgende werkdag worden uitgevoerd. De exacte incassodatum wordt op de factuur vermeld.

VTM maakt gebruik van de Bedrijven Euro Incasso. De machtiging voor deze incasso dient door de klant zelf geregistreerd te worden bij de bank van de klant. De wijze waarop dit moet worden gedaan is per bank verschillend en kan op de website van de betreffende bank terug worden gevonden. Voor de registratie zijn de volgende gegevens van belang:

Organisatienaam: VTM Services B.V.
Incassant ID: NL59ZZZ555332990000


Prijzen

  • Alle genoemde prijzen zijn exclusief btw
  • Alle prijzen zijn exclusief reis en parkeerkosten tenzij anders aangegeven
  • Alle prijzen zijn exclusief wijzigingen in netwerkstructuur en aanvullende oplossingen
  • Alle prijzen zijn exclusief wijzigingen in de openbare infrastructuur en aanvullende oplossingen

Tenzij anders vermeld, zijn alle prijzen gebaseerd op de uitvoering van de werkzaamheden tijdens kantooruren. In geval van onduidelijkheid over de van toepassing zijnde tarieven, gelden de officiële tarieven zoals deze vermeld staan in het tarievenblad.

Nacalculatie werkzaamheden worden op weekbasis aan u gefactureerd.


Inflatiecorrectie

Elk jaar worden op 1 februari onze tarieven aangepast aan de hand van de inflatie. De hoogte van de inflatiecorrectie wordt bepaald door de CBS Consumentenprijsindex.

 

Terug naar overzicht

logo VTM grip

Deel dit artikel via:

VTM Grip
Proactief beheer van uw IT

Documentatie

Volgende

logo VTM grip kl
VTM Grip | Beveiliging, Monitoring en Beheer