VTM Grip | Compliance & performance monitoring servers

Binnen VTM Grip kan op verschillende niveaus worden geregeld hoe de monitoring, beveiliging en back-up van apparaten is geregeld. Dit gebeurt op basis van Templates.

Onderstaand staan de standaard Templates (policies) welke voor alle klanten van toepassing zijn. Op klant, site en systeem niveau kan hier op verzoek van worden afgeweken. Wij adviseren waar mogelijk de standaard policies te hanteren.

Compliance & Performance monitoring

Onderstaand de indicatoren voor server compliance performance monitoring. Deze ‘waarden’ worden per server bepaald en ingesteld.

  • Microsoft Patches
  • Processor = Process Queue Length
  • Memory = Page Fault Rate
  • Disk I/O = Percentage Disk Time
  • Network = Utilisation
  • Toename gebruik schijfruimte
  • Kritische Windows Server security events
  • Vrije schijfruimte
  • Kritische Windows services
  • Server hardware (power supply, intern geheugen, ventilatoren, temperatuur, hard disks, NAS)


Zie ook het artikel omtrent proactieve bewaking: VTM Grip | Proactieve bewaking

 

Terug naar overzicht

Volgende

logo VTM grip kl
VTM Grip | Compliance & performance monitoring werkplekken