Tips om Internet of Things te laten slagen binnen uw organisatie

Starten met een nieuwe technologie is altijd uitdagend. Dat geldt ook voor starten met Internet of Things (IoT) toepassingen binnen uw organisatie. Om te voorkomen dat bedrijven die met IoT starten in dezelfde valkuilen trappen, geven we hieronder enkele tips.

Schep juiste verwachtingen

IoT biedt serieuze kansen voor bedrijven. Het vormt één van de drijvende krachten achter de steeds grotere wordende digitalisering van onze wereld.

Maar begin niet zomaar vanuit de bovenste laag met het implementeren van nieuwe toepassingen. Dit vergt vaak ook een andere werkwijze van uw medewerkers. Schep daarom intern de juiste verwachtingen, maak duidelijk wat je gaat doen, wat er verwacht wordt, en vooral welke voordelen het de organisatie (en de medewerkers) op gaat leveren.

Denk breed

Veel organisaties beleggen IoT bij de IT-afdeling. Maar niet altijd zijn daar de operationele problemen bekend waarvoor IoT een belangrijke rol kan spelen. Terwijl IoT juist drie belangrijke business drivers heeft; efficiënt(er) werken, klantervaring verbeteren en naar nieuwe businessmodellen. Die voordelen benutten kan alleen als u bedrijfsbreed denkt. Dus zowel de operatie (efficiënter werken) als de commerciële kant (klantervaring verbeteren en de business modellen herzien).

Betrek het hele bedrijf

Betrek vooral ook het hele bedrijf erbij. De mensen op de werkvloer hebben de meeste kennis van de gangbare bedrijfsprocessen. Waar liggen kansen op verbetering? Laat iedereen meedenken. Die betrokkenheid helpt ook om iedereen vervolgens mee te krijgen in de veranderingen die IoT teweeg zal brengen.

Begin klein en serieus

IoT is een samenspel van techniek, mensen en processen. Om IoT tot een succes te maken, moet dit goed op elkaar afgestemd zijn. De techniek kan nog zo optimaal zijn, als mensen deze niet gebruiken zoals bedacht, werkt de hele oplossing niet!

Het advies is daarom: begin klein, met een relatief eenvoudige IoT-oplossing. Test deze oplossing uitvoerig binnen de organisatie. Werkt de oplossing, dan kunt u stap voor stap opschalen. Belangrijk is om dit vanaf het begin serieus aan te pakken, en direct de security en de beheersbaarheid van de oplossing serieus te nemen.


Welke rol speelt M2M Services?

Heeft u het idee om IoT in uw bedrijf te integreren? Wij helpen u graag! M2M kan in elk bedrijfsproces het verschil maken. Onze corebusiness is het leveren van connectiviteitsoplossingen voor IoT en M2M toepassingen, met de hoogste eisen ten aanzien van veiligheid en continuïteit. Wij zoeken graag de samenwerking met andere business partners om uiteindelijk samen te bekijken hoe we de klant het best kunnen helpen.

Benieuwd naar de expertise van M2M Services?

Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek. Dat kan via onze Business Servicedesk 0174 226 692 of via info@m2mservices.nl

 

Terug naar overzicht

Volgende

Internet of Things
Wat is Internet Of Things (IoT)?