Template Verzoek verstrekking IT Gegevens

Dit document dient als voorbeeld voor een eigen op maat gemaakte mail richting de latende IT partij om de IT gegevens over te dragen.


 

Van: Project Manager VTM /of Senior sponsor IT project uit de klant organisatie 
Aan: Contactpersoon latende IT partij

Betreft: Verzoek verstrekking IT Gegevens

Geachte heer, mevrouw,
 
[naam organisatie] heeft besloten het beheer van haar IT omgeving over te dragen aan de VTM Groep. Een definitieve opzegging volgt via de klant. Voor nu willen wij graag de benodigde gegevens verzamelen om het beheer op een correcte wijze over te dragen.

Graag ontvangen wij van u het IT dossier van de klant. Hierbij kunt u onder andere denken aan:

  • Overzicht Assets (netwerk en IT componenten)
  • Netwerk Tekening (design)
  • Domain Administrator / Global Admin inloggegevens
  • Log in gegevens netwerk componenten/apparatuur

Graag ontvangen wij de Assets lijst en wachtwoorden in een met wachtwoord beveiligde excel. Het wachtwoord kan vervolgens middels een separate communicatielijn (SMS/Mail) met mij en de klant gedeeld worden.

Ik hoop dat we één en ander gezamelijk soepel kunnen oppakken. Voor vragen of opmerkingen kunt u mij altijd bellen/mailen.

Met vriendelijke groet,

Terug naar overzicht

Deel dit artikel via: