IoE - RFID I Nieuwe mogelijkheden om uw logistieke keten efficiënt te beheren

Transparantie in logistieke ketens voorziet in de behoefte om efficiënter en effectiever te werken. Bedrijven stellen steeds hogere eisen aan de snelheid van logistieke processen en aan de betrouwbaarheid van de informatie in ketens. Individuele bedrijven in de keten wisselen steeds vaker informatie uit om zich te onderscheiden in een sterk concurrerende markt.

De bewezen RFID-techniek is momenteel de meest geschikte technologie om gewenste informatie efficiënt in de keten uit te wisselen. Met radio-frequency identification (RFID) volgt u uw producten nauwkeurig door logistieke ketens heen. Zo verbetert u de efficiency en betrouwbaarheid. 

Voordelen

  • Efficiënt werken: Het delen van logistieke informatie geeft snel, volledig en betrouwbaar inzicht in bewegingen in de keten. Hierdoor stijgt de productiviteit. Bovendien dalen de kosten van individuele bedrijven in de keten.
  • Lagere arbeidskosten: Dankzij geautomatiseerd lezen zijn de leessnelheden hoger en betrouwbaarder.
  • Hoge betrouwbaarheid: In vergelijking tot barcodes en andere identificatietechnieken geeft RFID meer zekerheid en betrouwbaarheid.

Oplossingen

  • RFID-platform: Markeer en volg uw items in de logistieke keten binnen uw eigen account.
  • Centrale applicatie: De statusinformatie van de items wordt op basis van standaardberichten (EPCIS) opgeslagen in de centrale applicatieomgeving en op een beveiligde wijze beschikbaar gesteld.
  • Benodigde apparatuur: Voor het markeren van de items met de RFID-tags en het scannen tijdens het logistieke proces leveren wij de benodigde apparatuur en het netwerk als beheerde dienst.
  • Beveiligde koppelingen op het RFID-netwerk: De RFID-apparatuur op de locaties van de producent, logistieke hub en afnemer, zijn aangesloten op het besloten RFID-netwerk.
  • Cold Chain platform: Monitor de temperatuur en/of luchtvochtigheid in de logistieke keten. Uw persoonlijke dashboard geeft de visuele presentatie weer van opslag en distributie tot lokale vestigingen.

Toepassingen RFID | Hoe wordt RFID gebruikt?

Bouwsector

Bouwondernemingen vertrouwen dagelijks op honderden stukken gereedschap, machines en containers. Al deze activa snel en effectief in kunnen zetten heeft een direct effect op de winstgevendheid van een project. Zo hoeft een bouwproces minder vaak stil te liggen. 

Door deze activa te voorzien van radio-frequency identification tags (RFID-tags) en op belangrijke plaatsen in het verhuur- en opslagproces te scannen, krijgen ondernemingen met RFID beter inzicht in de locatie van hun actuele materiaalvoorraad. Hierdoor kan de verbruiksintensiteit sterk omhoog.

Zorg

In de zorg is transparantie is van groot belang. Patiënt- en personeelsveiligheid kan hierdoor sterk worden verhoogd en logistieke processen worden versneld. Bijvoorbeeld, bij bloedproducten loopt het proces van registreren, traceren en het leveren van extra controles veel effectiever.

Met RFID kunnen ziekenhuizen en zorginstellingen een zichtbare efficiëntieslag maken in een groot aantal processen. Verder kan RFID de werkdruk helpen verlagen en alle vormen van veiligheid verhogen. Zo hoeft minder geïnvesteerd te worden in kostbare apparatuur.

Automotive

Ondernemingen binnen de automobielindustrie opereren in een zeer complexe keten, waarin just-in-time leveringen cruciaal zijn. Foutief of vertraagd leveren brengt grote kosten met zich mee. Om op deze ontwikkelingen in te kunnen spelen, wordt van alle schakels gevraagd om snel, betrouwbaar, flexibel en transparant te werken.

Met RFID wordt de keten transparant gemaakt en kan realtime informatie worden uitgewisseld, zo komt u tegemoet aan de leveringsbehoefte van klanten.

Sierteelt

Door toename van de eisen en wensen van de consument is het belang van optimale ketens waarin de verschillende partijen samenwerken aanzienlijk toegenomen. Door het creëren van transparantie kan effectief en efficiënt informatie worden uitgewisseld tussen de verschillende schakels in de sierteeltketen. Daarnaast stijgt de betrouwbaarheid van het leverproces.

RFID speelt een onmisbare rol bij het verhogen van de efficiency en betrouwbaarheid, waardoor u een forse verlaging van de ketenkosten bereikt.


Terug naar overzicht

Deel dit artikel via: