ICT Security

Steeds meer data, waaronder persoonlijke gegevens, worden via internet verstuurd en op digitale gegevens dragers verzameld. De samenleving vertrouwt het zorgvuldig en veilig verwerken van deze data aan de betrokken organisaties toe. Dit vertrouwen is noodzakelijk om de digitale samenleving in stand te houden. Daarom worden aan veiligheid en privacy steeds hogere eisen gesteld.

De ontwikkelingen die samenhangen met informatie- en communicatietechnologie (ICT) beïnvloeden in steeds sterkere mate onze samenleving. Naarmate het gegevensverkeer intensiever wordt, het aantal deelnemers en devices daaraan toeneemt en de toepassingen welke hieraan worden toevertrouwd steeds kritischer zijn voor de stabiliteit en continuïteit van de organisatie en maatschappij, moeten hogere eisen gesteld worden aan de bescherming en betrouwbaarheid van die gegevens.

Of het nu gaat om een bedrijfsnetwerk, het gebruik M2M diensten of het gebruik van Mobile Devices. Bij al deze toepassingen is veiligheid, stabiliteit en continuïteit, in sommige gevallen letterlijk, van levensbelang. Overheid en bedrijfsleven worden steeds afhankelijker van informatie- en communicatietechnologie.

Informatiebeveiliging is een belangrijke randvoorwaarde in het streven naar een betere en, vooral, betrouwbare dienstverlening. Incidenten kunnen een grote impact hebben op het functioneren van de maatschappij. Uitval van computersystemen, het in verkeerde handen komen van gegevensbestanden of misbruik van vertrouwelijke gegevens, kunnen ernstige gevolgen hebben voor (overheids) organisaties, bedrijven en burgers. Denk hierbij aan bijvoorbeeld aansprakelijkheid, financiele schade, imagoschade en zelfs politieke consequenties.

Waardeketens zijn afhankelijk van complexe netwerken. Kennis van die complexiteit en inzicht in de risico’s die daarmee samenhangen worden daarom steeds belangrijker.

Wij ondersteunen onze klanten bij het inrichten en het beheren van security en business continuity op basis van een systematische aanpak en weloverwogen keuzes. Met onze expertise dragen wij bij aan het verbeteren van de integriteit, de beschikbaarheid en de vertrouwelijkheid in informatiesystemen of telecommunicatienetwerken.

Heeft u een vraag over onze diensten en oplossingen? Neem dan contact op met uw accountmanager, zij brengen u in contact met onze consultants.

Terug naar overzicht

Deel dit artikel via: