Veiligheid en privacy

Steeds meer data, waaronder persoonlijke gegevens, worden via internet verstuurd. Daarom worden aan veiligheid en privacy steeds hogere eisen gesteld. De samenleving vertrouwt het zorgvuldig en veilig verwerken van deze data aan ICT- & Telecom-dienstverleners toe. Dit vertrouwen wil VTM zijn klanten altijd bieden.

Gegevensbescherming

De ontwikkelingen die samenhangen met informatie- en communicatietechnologie (ICT) beïnvloeden in steeds sterkere mate onze samenleving. Gegevensverkeer wordt intensiever, het aantal devices neemt toe en de toepassingen welke hieraan worden toevertrouwd zijn steeds kritischer.

Per 25 mei 2018 is binnen de EU de General Data Protection Regulation (GDPR) van toepassing ter bevordering van de bescherming van al dit gegevensverkeer. In Nederland is dit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Dit stelt hoge eisen aan de bescherming van persoonsgegevens en is van grote impact voor organisaties die op welke manier dan ook persoonsgegevens verwerken. Bijna alle organisaties verwerken wel persoonsgegevens, vaak op meer plekken dan gedacht. Vanwege het belang van de vertrouwelijkheid en integriteit van deze gegevens is interne registratie van álle bestanden en verwerkingen van persoonsgegevens noodzakelijk.

Hoge standaard

VTM erkent het belang van scherpe beveiliging en hanteert een proactief informatiebeveiligingsbeleid om klanten optimaal te ondersteunen bij het veilig houden van de ICT en Telecom omgeving. Met ons brede diensten- en productenportfolio en ons hoge kennisniveau op het gebied van gegevensbescherming faciliteren wij onze klanten in het meest veilige gebruik van informatie en communicatie diensten. Hierbij hanteren wij hoge standaarden ten aanzien van informatiebeveiliging, veiligheid en privacy.

Handvatten

Behalve alle mogelijkheden en kansen van digitalisering wijst VTM ook op de risico’s van digitalisering en internetgebruik. Én bieden we handvatten om u zelf te beschermen. Bekijk onder meer:

 

Benieuwd naar de expertise van VTM?

Neem contact met ons op voor een oriënterend gesprek.

Vul hiernaast het formulier in of neem contact op met onze Business Servicedesk;  0174 52 73 20  of  info@vtmgroep.nl

* verplichte velden