“Voor LoRa zal er altijd een niche blijven”

In de zomer van 2016 heeft M2M Services zijn eigen LoRa-netwerk gelanceerd. Inmiddels zijn naast LoRa meerdere connectiviteitsnetwerken ‘in de lucht’, zoals bijvoorbeeld NB-IoT. Telecompaper is benieuwd hoe de nieuwe netwerken zich verhouden ten opzichte van het LoRa-netwerk van M2M Services. “De komst van nieuwe IoT-netwerken maken steeds meer nieuwe toepassingen mogelijk. Voor LoRa zal er altijd een niche blijven,” aldus Joeri Schnetz tegen Telecompaper.

Onderstaande artikel is een integrale doorplaatsing van eerdere publicatie op Telecompaper

De VTM Groep is in Nederland een gevestigde naam. Het bedrijf verdiende zijn sporen als één van de meest succesvolle resellers van KPN. Maar ook voor de VTM Groep verandert het speelveld, waarbij ICT en het Internet of Things een steeds belangrijkere rol vervullen. “Dat klopt. We maken de transitie van Telecom reseller naar ICT en Telecom dienstverlener, waarbij het Internet of Things een belangrijk onderdeel is en we samen met onze klanten mooie stappen maken,” aldus operationeel directeur Joeri Schnetz tegen Telecompaper.

De VTM Groep is al bijna 30 jaar actief in Nederland als een ‘echte telecompartij’ dat met name zaken doet met KPN. De provider benoemde VTM Groep begin vorige maand nog tot KPN Business Partner van het Jaar. De organisatie biedt een breed portfolio aan zakelijke diensten in de segmenten ICT, Cloud, (mobiel) bellen, internet en totaalcommunicatie. Sinds enkele jaren is ook het Internet of Things onderdeel van het totaalaanbod. ”De IoT markt is volop in beweging en biedt veel potentie voor groei. De komst van nieuwe IoT-netwerken maken steeds meer nieuwe toepassingen mogelijk”, verzekert Schnetz.

M2M was destijds een gefragmenteerde en zeer diverse markt. Met vooral toepassingen in de industrie voor onder meer monitoring en procesbewaking en het volgen van voertuigen, en voor toepassingen in de gezondheidszorg, zoals het op afstand uitlezen van medische sensoren. Zo bleek destijds uit onderzoek door Telecompaper.

“Wij zijn in 2010 begonnen met de eerste stappen op dit vlak. Rond die tijd kreeg M2M een impuls nadat KPN zijn activiteiten op dit gebied flink intensiveerde door onder meer een belang in M2M-specialist Jasper Wireless te nemen. KPN heeft ons toen gevraagd in hoeverre wij hiermee aan de slag wilden. Sinds 2012 zijn we operationeel met ons M2M-onderdeel M2M Services.”

IoT-speeltuin

M2M Services is binnen de VTM Groep het snelst groeiende onderdeel. Het aandeel van de nieuwe IoT netwerken, zoals bijvoorbeeld LoRa, is hierin nog marginaal. Voor veel partijen speelt de vraag welke rol zij kunnen gaan spelen binnen het zeer brede IoT-ecosysteem. “We kiezen er heel bewust voor om voorop te lopen met technologische ontwikkelingen, maar juist de focus te houden op onze kerncompetenties, zoals ICT, Telecom en M2M-connectiviteit. Wij stellen onze klanten in staat om innovatieve IoT-oplossingen in de markt te zetten”, legt Schnetz uit. De nieuwe LPWAN-netwerken zoals LoRa en Sigfox zijn voor de VTM Groep – en daarin staat het bedrijf zeker niet alleen – vooralsnog een ‘speeltuin’ waarin de VTM Groep in samenwerking met klanten en partners zoekt naar oplossingen die daadwerkelijk waarde toevoegen.

“We hebben nu een aantal mooie testprojecten lopen die al commercieel levensvatbaar zijn of potentie hebben. Denk daarbij aan specialistische terreinen zoals klimaat- en waterbeheersing. Pomp- en gemalenleveranciers bijvoorbeeld doen al veel met M2M, maar dan op traditionele wijze. Nu maken we de stap naar LPWAN-netwerken.” vervolgt Schnetz.

Het meest bekende wapenfeit van de VTM Groep op IoT-gebied is tot dusver de uitrol van haar eigen LoRa-netwerk in het Westland, vorig jaar zomer, met hun bedrijfsonderdeel M2M Services. Het potentieel bereik in het Westland is 12.000 ondernemers, maar ook de 40.000 huishoudens, zo liet het bedrijf destijds weten. De afgelopen maanden werd getest met de inzet van sensoren in de tuinbouwsector en vinden er proeven plaats met sensoren op kantoor voor onder meer het reguleren van de temperatuur en luchtvochtigheid.

Of het inmiddels storm loopt? “Veel bedrijven moeten zich de digitaliseringslag en het omarmen van veranderingen in hun bedrijfsvoering of business model nog eigen maken. Anders besta je als bedrijf over een paar jaar niet meer. Dat besef bestaat gelukkig al bij steeds meer bedrijven, maar de juiste partners om dit mee te doen moeten dan vaak nog gevonden worden.”

‘LoRa is niet heilig’

Voor de levering van IoT-connectiviteit maakt M2M Services onder meer gebruik van LoRa, een standaard waarmee KPN inmiddels landelijke dekking heeft  en ‘concurreert’ met NB-IoT, dat wordt gebruikt door T-Mobile en Vodafone. “Er zullen altijd toepassingen blijven waarvoor LoRa beter geschikt is dan NB-IoT, maar ook LoRa kent zijn beperkingen”, zegt Schnetz.

“Voor verschillende toepassingen zijn verschillende oplossingen en technieken nodig. LoRa kan bijvoorbeeld een prima oplossing zijn voor bedrijven met een grote hoeveelheid connected devices op een klein geografisch gebied, maar het feit dat LoRa opereert in licentievrij spectrum werkt niet altijd in je voordeel. Een ongelicenseerd spectrum kan risico’s ten aanzien van beschikbaarheid en betrouwbaarheid meebrengen. Nu is dat in een proeftuin niet erg natuurlijk, maar als je business ervan afhangt dan is dat minder prettig.”

VTM Groep blijft vooralsnog zelf aan de slag met LoRa-Westland als proeftuin voor partners en ondernemers en stapt voor oplossingen welke levensvatbaar blijken over op het LoRa-netwerk van KPN. “LoRa is zich aan het ontwikkelen en is nog lang niet klaar,” constateert Schnetz. “We kiezen niet per se voor LoRa, we proberen een neutrale rol in te nemen, al verwachten we meer van NB-IoT en LTE-M.”

KPN maakte eind vorig jaar bekend als eerste operator in Europa de nieuwe technologie LTE-M succesvol te hebben getest. LTE-M (Machine Type Communication) is een nieuwe Internet of Things (IoT) technologie die kan worden uitgerold op het bestaande 4G netwerk. LTE-M is complementair aan het LoRa-netwerk van KPN en de bestaande 4G Machine-to-Machine (M2M) toepassingen.

Big Data

Een half jaar geleden startte VTM Groep een nieuw bedrijf om in te spelen op de stroom aan data die ter beschikking komt via sensoren. LinkThings biedt een softwareplatform dat data verzamelt en deze beschikbaar maakt. Momenteel werken er 3 developers en 2 commerciële mensen.

LinkThings levert een totaaloplossing (device, connectiviteit en software) waarmee sensor data verzameld, geanalyseerd en gevisualiseerd wordt. Eventueel kunnen op basis van deze data ook acties worden uitgezet. Daarnaast kan de data aan klanten beschikbaar worden gesteld via API's voor klant eigen systemen. De input komt vanuit sensoren welke data aanbieden.

Via welk netwerk de data wordt aangeboden is ondergeschikt, al ligt op dit moment de focus op LoRa en NB-IoT. In de toekomst zou dit bijvoorbeeld ook data kunnen zijn welke via andere IP-gebaseerde netwerken wordt aangeboden. LinkThings, levert  de verschillende componenten (device, connectiviteit en software) rechtstreeks aan klanten. Deze componenten kunnen ook los van elkaar worden aangeboden.

“Dit misten wij nog in onze dienstverlening. Maar nogmaals: onze kracht ligt op het aanbieden van een breed portfolio aan individuele componenten. Die breedte blijven we opzoeken, zonder de diepgang te verliezen. We zorgen daarom dat we intern ook onze focus blijven houden op waar we goed in zijn,” eindigt Schnetz.

Dit artikel is met goedkeuring van Telecompaper doorgeplaatst op www.m2mservices.nl

 

Volgende

Telecom
Nederland gidsland in termen van IoT-initiatieven