Vermijd valkuilen rond de AVG

Het kan u niet meer ontgaan zijn. Per 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving AVG van toepassing. Per die datum moeten bedrijven voldoen aan de nieuwe privacywetgeving. Op welke valkuilen moet u letten?


»  De AVG draait alleen om bescherming van digitale gegevens

Onjuist! De AVG draait ook om alles op papier staat en gevoelige informatie bevat, zoals een papieren kopie paspoort of rijbewijs.


»  Onze organisatie heeft minder dan 250 medewerkers

De AVG geldt voor alle bedrijven. Niet per se alleen voor bedrijven met meer dan 250 werknemers. De meeste bepalingen gelden voor iedereen die op enige manier persoonsgegevens verwerkt.


»  Wij verwerken geen gegevens van consumenten

Personeel valt ook onder consumenten/burgers. De AVG is dus niet allen van toepassing op klanten, leveranciers of partners.


»  We zijn AVG-compliant met een ISO 27001-certificering

Security is niet het enige aspect waar de AVG betrekking op heeft. Het gaat ook om procedures, afspraken, rollen en functies.


»  Het loopt niet zo´n vaart met onze privacygevoelige informatie

Er schuilen gevaren in zaken waarvan u die niet zou verwachten. Achter foto’s online plaatsen schuilen metadata, bijvoorbeeld van uw locatie/telefoon. Denk niet te snel dat het geen kwaad kan.


»  Onze omgeving is AVG-proof volgens een grondige pentest

Een Pentest is bedoeld voor het testen van uw security. Dit zegt niet altijd iets over de bescherming van persoonsgegevens en over procedures om veilig om te gaan met privacygevoelige informatie.


»  Een hack of ransomware-aanval valt niet onder datalekken

Een hack of ransomware betekent (een gevaar op) datalek. De hacker kan (vaak) bij al uw gegevens. U bent verantwoordelijk. U moet dit dus zeker wel melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens.


Gezond verstand

Uiteindelijk komt het aan op gezond verstand. De AVG voorziet in een reeks verplichtingen om verantwoord om te gaan met data. Zolang u voor uzelf kunt verantwoorden dat persoonsgegevens optimaal beschermd zijn, zou dit in grootste lijnen  ook moeten gelden voor de AVG.