Uw Cloud leverancier kiezen. En dan?

Erwin den Braber, Business Consultant ICT

Cloud technologie is één van de belangrijkste IT ontwikkelingen van de afgelopen jaren. De Cloud biedt enorm veel mogelijkheden, nieuwe toepassingen en zal ook de komende jaren een centrale rol spelen binnen het IT landschap. Het kiezen van een Cloud leverancier moet voor organisaties dan ook een weloverwogen keus zijn. Maar wanneer u de keus heeft gemaakt, wat gebeurt er dan vanaf dat moment?

Om te beginnen wil ik in het kort de overwegingsfase nog even aanstippen. De Cloud biedt enorm veel mogelijkheden en steeds meer organisaties zien de voordelen van Cloud diensten en toepassingen. Het belangrijkste bij uw keuze voor een Cloud leverancier is de manier waarop de leverancier ook daadwerkelijk uw organisatie verder helpt en versterkt. Niet puur het leveren van producten, maar meedenken en adviseren hoe Cloud toepassingen uw organisatie daadwerkelijk verder helpen.


Belangrijk is om daarbij te kijken naar;

Ervaring: Hoe lang is de leverancier al actief? Kan de Cloud leverancier ook daadwerkelijk de workload van klanten beheren, back-uppen en biedt de Cloud leverancier de juiste datacenter faciliteiten.

Aanbod: Welke diensten levert de Cloud leverancier? En waar versterkt dit uw organisatie? Is de leverancier in staat om alle Cloud diensten voor klanten te monitoren en te beheren?
En kan de Cloud leverancier zelf ook op- en afschalen? Er zijn veel leveranciers die geïnvesteerd hebben in een eigen Cloud omgeving. Hun standaard is echter niet altijd de beste oplossing voor u als klant. Kan de leverancier zelf ook flexibel diensten op- en afschalen en zo zelf en u als klant laten meegroeien met vernieuwende technologische ontwikkelingen.

Service: Welk serviceniveau biedt de Cloud leverancier aan klanten. Van welk supportniveau is sprake. Uiteindelijk moet er vertrouwen zijn dat uw leverancier een toegewijde partner is in de gehele levenscyclus van de Cloud toepassing.

Beveiliging: Cloud beveiliging is de belangrijkste prioriteit van een Cloud omgeving. Het is essentieel dat de Cloud leverancier gebruik maakt van geavanceerde beveiligingsfeatures in het platform.


Uw Cloudleverancier gekozen. En dan?

Na een offerte traject met verschillende potentiele leveranciers heeft u uiteindelijk uw keus gemaakt. Dat is goed nieuws! Maar dan?

Vaak is dit het moment dat het project wordt overgedragen binnen de organisatie van de accountmanager of business consultant naar de technische ondersteuning en engineers. Wij leggen u graag uit hoe een opleverproces bij VTM in zijn werk gaat.

Tijdens dit opleverproces wordt er hard gewerkt achter de schermen. Maar wat gebeurt er dan precies?

IAAS

Onderdeel van Cloud computing is Infrastructure as a Service (IaaS). Dit houdt in dat de infrastructuur virtueel wordt aangeboden. De hardware, zoals servers, netwerkapparatuur en werkstations zijn en blijven eigendom van de serviceprovider. U heeft dit niet meer op eigen locatie. Als afnemer heeft u geen hoge investeringen meer in aanschaf van eigen apparatuur op locatie of kosten voor onderhoud, maar betaalt u alleen voor hetgeen daadwerkelijk gebruikt wordt.

VTM is expert in het opleveren van een IAAS platform. Gedurende dit proces kennen we de volgende fasen:

Kick off fase

Als eerst wordt een kick-off ingepland om met alle betrokkenen het traject in kaart te brengen. Tijdens deze kick-off wordt afgestemd wat opgebouwd moet worden en door wie. Hiervoor wordt een projectteam opgesteld. Uiteraard bestaande uit onze VTM engineers, maar ook met de personen die hiervoor vanuit de klant worden aangedragen. Dit kunnen ook externe leveranciers zijn die de klant er graag bij wil betrekken, zoals netwerk- of software specialisten waarmee de klant al nauw samenwerkt. Het projectteam neemt een leidende rol en zet de grote lijnen uit, houdt de deadline in de gaten en verzorgt de communicatie richting alle betrokkenen. De projectmanager is gedurende het hele oplevertraject in de ‘lead’.

Plan van Aanpak

Het projectteam stelt een plan van aanpak op. Hierin staan alle afspraken, werkzaamheden en verantwoordelijkheden per partij die bij het project betrokken zijn. Tevens bevat het plan van aanpak een tijdsplanning.

Eventuele risico’s worden in kaart gebracht, plus maatregelen/voorstellen om deze risico’s tot een minimum te beperken of hoe deze voorkomen kunnen worden. Het plan van aanpak dient door de klant te worden goedgekeurd alvorens het project wordt uitgevoerd.

Bouwen en ontwikkelen

Na installatie van het projectteam en goedkeuring van het plan van aanpak kan begonnen worden met de bouw van de omgeving. De periode hiervoor is volledig afhankelijk van de complexiteit van het project. Gedurende de bouw van het IAAS platform is het plan van aanpak leidraad en wordt het volledige projectteam voortdurend betrokken bij het ontwerp en de status van het project. We houden de klant wekelijks op de hoogte van de voortgang.

Oplevering

Wanneer het platform klaar is gaan we de omgeving testen. Wanneer de omgeving voldoet aan de eisen, wordt het opgeleverd aan de klant. De omgeving wordt ingericht: applicaties worden geïnstalleerd, data wordt gemigreerd, etcetera. Wanneer gekozen is voor Managed Services op de geleverde infrastructuur, neemt VTM dit uiteraard uit handen.

Nazorg

Nadat het platform is opgeleverd, wordt het project overgedragen aan support. U wordt natuurlijk niet direct in het diepe gegooid. Er vindt nazorg plaats op locatie om uw medewerkers vanaf dag 1 wegwijs te maken met de vernieuwde en verbeterde ICT omgeving.

Na oplevering van het platform wordt het projectteam niet direct ontbonden, maar kan nog geschakeld worden met de engineers die de opdracht hebben uitgevoerd. In dit nazorg traject worden de laatste aanpassingen doorgevoerd. Zodra de omgeving een tijdje draait, stabiel genoeg en helemaal naar wens is, volgt het definitieve protocol van oplevering, getekend door de klant.

Indien gewenst, wordt het project met het projectteam geëvalueerd. Dit kan zeer nuttig zijn indien er meerdere vergelijkbare projecten zullen volgen.


Het opleverproces is na de evaluatie officieel afgerond. Vanaf dat moment is onze 24/7 support afdeling aanspreekpunt voor uw vragen en voor support. Vraag tijdens het offertetraject met (potentiële) Cloud leveranciers altijd naar de vervolgstappen ná het tekenen van de offerte. Dat is namelijk minstens zo belangrijk voor de implementatie en het succes van uw Cloud omgeving.

 

Volgende

ICT aan de basis van uw bedrijfscontinuiteit kl
ICT aan de basis van uw bedrijfscontinuïteit