Overheid en ICT

Digitalisering van onze maatschappij is in volle gang. Optimale ondersteuning door IT speelt in die digitalisering een cruciale rol. En niet alleen in de ondersteuning, maar IT kan met ontwikkelingen als kunstmatige intelligentie en machine learning ook waarde toevoegen aan bedrijfsprocessen.

Onder de motorkap wordt IT er niet eenvoudiger op. Wel vindt er standaardisatie plaats, maar die is ook noodzakelijk om e.e.a. beheersbaar te houden. Er zijn steeds meer experts nodig die met specifieke kennis de IT afdeling van organisaties aanvullen. Met de groeiende behoefte aan moderne IT is het zoeken naar de samenwerking op dat vlak onontkoombaar.

IT onmisbaar

Dit geldt ook voor overheden. Om als overheid te kunnen blijven voldoen aan de taakstelling is IT onmisbaar. Juist voor overheden is het raadzaam om hierbij specifieke kennis en ondersteuning in te schakelen. Echter vanwege veiligheid, privacy en gevoelige bedrijfsvoering is het van het grootste belang om die samenwerking aan te gaan, met de juiste leverancier.

ICT/overheid

De editie ICT/Overheid, een uitgave van ICT magazine, biedt hiervoor al jaren achtereen interessante handvatten op het vlak van IT-leveranciers. De uitgave presenteert een keur aan IT-leveranciers, die allen beschikken over hun eigen kernkwaliteiten en specialismen. Ook VTM staat ook in die lijst van geselecteerde IT-leveranciers voor overheid (zie Leveranciersoverzicht 2020-2021).

ISO 27001

Eén van de voorwaarden is juiste certificering. VTM Groep is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd en voldoet aan de daarvoor gestelde standaard. ISO 27001 stelt hoge kwaliteitseisen en veiligheidsvoorschriften, bijvoorbeeld over hoe dient te worden omgegaan met informatiebeveiliging.

(Lokale) overheden zitten in een dynamisch speelveld van snel ontwikkelende IT omgevingen en fusies tot het gebruik van shared servicecenters. Al langere tijd werkt VTM samen met veel gemeenten en lokale overheden. Kijk hiervoor ook op vtmgroep.nl/lokale-overheid