Digitale weerbaarheid MKB niet op orde

Veel MKB organisaties stoeien met hun digitale beveiliging. Dit blijkt uit de Cybersecurity Health Check door accountancykantoor Baker Tilly. 60% van de onderzochte MKB-organisaties test niet regelmatig de beveiliging van bedrijfsapplicaties en de helft van de organisaties heeft moeite met het (tijdig) opsporen van zwaktes in hun eigen digitale beveiliging.

Daar waar digitalisering binnen organisaties toeneemt, neemt ook de afhankelijkheid van de ICT-omgeving toe. Organisaties kunnen zich geen downtime meer veroorloven als gevolg van een verstoring of een beveiligingsincident.

Systemen die plat komen te liggen, waardoor medewerkers niet meer kunnen werken, u niet bereikbaar bent voor klanten, uw bedrijfsdata op straat ligt, zo maar enkele voorbeelden wat kan gebeuren in geval van een incident. Dit brengt bedrijfsprocessen in gevaar, maar kan ook leiden tot negatieve publiciteit.

Zwaktes

Veel organisaties hebben moeite met het (tijdig) opsporen van zwaktes in hun eigen digitale beveiliging. Bijvoorbeeld meer dan de helft van de onderzochte organisaties voert geen regelmatige 'kwetsbaarheidsscans' uit om mogelijke kwetsbaarheden te detecteren. Ook zijn organisaties er vaak onvoldoende op voorbereid als er wel een cyberincident plaats vindt.

Positief aan het onderzoek is dat bij inmiddels 84 procent van de bedrijven de verantwoordelijkheid voor cybersecurity inmiddels wel op directieniveau is belegd. Ruim driekwart van de organisaties heeft iemand uitvoerend verantwoordelijk voor cybersecurity en bij 63 procent is sprake van cybersecurity beleid.

Nog veel te winnen

Toch valt er nog veel te winnen op het gebied van digitale beveiliging. In de eerste plaats door het beter en tijdig detecteren van zwaktes in de eigen beveiliging. Ook in het voorbereiden op een mogelijk cyberincident, het treffen van de preventieve maatregelen en maatregelen om schade als gevolg van incidenten te herstellen kan nog veel gewonnen worden.

Regelmatige kwetsbaarheidsscans zijn tegenwoordig een randvoorwaarde om in te schatten welke cyberrisico’s een organisatie loopt. Inzicht in de eigen digitale weerbaarheid is cruciaal.

Bewustwording

Inmiddels lijkt het er op dat organisaties zich steeds beter bewust zijn van de cyberrisico’s waar organisaties mee te maken hebben. Veel ondernemers en managers weten wat er zou kunnen gebeuren en zijn zich bewust van wat er op dit vlak in de buitenwereld afspeelt. Dat is een grote sprong voorwaarts in vergelijking met enkele jaren geleden.

Tegelijk blijft de vraag; Wanneer tref je voldoende maatregelen rondom cybersecurity? Dat blijft lastig, want 100% veiligheid is niet realistisch. Maar een gedegen aanpak en risicoanalyse helpt om de bewustwording te versterken en om te komen tot een afgewogen risicobeleid.

VTM helpt u hier graag bij. Met een pallet aan Cyber Security diensten, passend bij het MKB. We helpen u op alle fronten. Van het in kaart brengen van mogelijke kwetsbaarheden tot het treffen van de juiste preventieve maatregelen. Meer weten? Neem zeker eens contact op!

 

Volgende

ICT aan de basis van uw bedrijfscontinuiteit kl
ICT aan de basis van uw bedrijfscontinuïteit