Bijna 21.000 datalek meldingen in 2018

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft in 2018 bijna 21.000 meldingen ontvangen van een datalek. Met om precies te zijn 20.881 meldingen een ruime verdubbeling ten opzichte van 2017. De meeste datalekken werden gemeld door organisaties uit de sectoren zorg en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening.

Gemiddeld worden bijna 60 datalekken per dag gemeld. In ruim tweederde (63%) van de datalekken gaat het om persoonsgegevens die aan een verkeerde ontvanger zijn gestuurd. De overige 37% bestaat uit onder meer kwijtgeraakte persoonsgegevens door bijvoorbeeld een verloren of gestolen laptop of usb-stick, hacking, phishing of malware.

AVG

Het aantal meldingen is de afgelopen jaren fors toegenomen. Zeker sinds de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht werd in mei 2018. De AVG beschrijft maatregelen die organisaties moeten nemen om privégegevens te beschermen. Alle organisaties die actief zijn in de Europese Unie zijn verplicht te voldoen aan de nieuwe privacywetgeving.

Een datalek kan leiden tot boetes voor een organisatie. Zeker wanneer blijkt dat niet voldoende maatregelen getroffen zijn om gegevens te beschermen. “Boetes zijn echter niet het doel op zich, maar slechts een ultiem middel. Het doel is vooral een betere beveiliging van persoonsgegevens,” aldus de AP.

Meer controle

Het aantal meldingen dat persoonlijke informatie in verkeerde handen terecht is gekomen ligt vele malen hoger dan verwacht. Daarom breidt de AP dit jaar haar capaciteit uit om meer actie te kunnen ondernemen. Er zijn volgens de AP namelijk ook nog veel lekken die niet gemeld worden. De AP gaat daarom meer aandacht besteden aan het feit dat mensen echt moeten melden en betere handhaving van de AVG regelgeving door organisaties.


Bezoekers van deze pagina bekeken ook: