Privacy by design / Privacy by default

U moet er voor zorgen dat in al uw ontwikkel- en bedrijfstrajecten de bescherming van uw data als vast onderdeel is ingebouwd in uw processen. U wordt geacht technische en organisatorische maatregelen te nemen om persoonsgegevens goed te beschermen en om ervoor te zorgen dat u, als standaard, alléén persoonsgegevens verwerkt die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat u wilt bereiken.

Terug naar overzicht