De specialist in klimaatadaptief waterbeheer

Klantcase | G.J. de Blois

G.J. de Blois Watertechnologie en VTM Groep werken al langere tijd samen op het gebied van IoT en het Lora Netwerk van KPN. G. J de Blois is gespecialiseerd in klimaat adaptief waterbeheer. Een speciaal ontwikkeld pompsysteem dat werkt op zonne-energie en gebruik maakt van sensoren die via het KPN LoRa netwerk communiceren zorgen nu voor sub irrigatie in de landbouw.

Duurzame pompen op zonne-energie die gebruik maken van LoRa

Boeren die hun gewassen moesten beregenen in voornamelijk droge periodes waren meestal aangewezen op grote dieselpompen die hun beregeningsinstallaties aandreven. Doordat we in Nederland ook steeds vaker te maken krijgen met droge perioden door klimaatverandering gebruiken boeren deze installaties steeds vaker.

Naast dat dit een grote kostenpost is voor boeren en veel brandstof verbruikt, zorgt het ook voor een forse uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen. Een duurzaam en goedkoper alternatief zijn pompen op zonne-energie die uit- en aangezet kunnen worden met sensoren die via het KPN LoRa netwerk communiceren. Dit heet KlimaatAdaptieve Drainage (KAD).

IMG 20210726 WA0001

Wat doet KlimaatAdaptieve Drainage?

Door de klimaatverandering hebben we te maken met toenemende piekafvoeren en watertekorten. G.J. de Blois kan deze problemen reduceren door het inzetten van KlimaatAdaptieve Drainage.

Regionale waterbeheerders, zoals waterschappen, maar bijvoorbeeld ook boeren, kunnen een op afstand bestuurbaar drainage systeem gebruiken en zodoende tijdens zware regenval het drainageniveau verhogen, waardoor water wordt opgevangen in de bodem en minder snel naar het oppervlaktewater stroomt.

waterpeil 500x400 1

Water kan bij uitzonderlijke gevallen van zware neerslag tijdelijk in de bodem vastgehouden worden. Een voordeel voor waterschappen is dat zij op deze manier geld besparen omdat gemaalcapaciteit en/of bergingsgebieden kosteneffectiever opgevangen kunnen worden. Daarnaast kunnen agrariërs hun KlimaatAdaptieve Drainage systeem gebruiken om water te conserveren voor droge tijden.

De pompen die G.J. de Blois ontwikkeld heeft voor toepassing in de landbouw zijn opklapbaar en verplaatsbaar waardoor ze flexibel inzetbaar zijn. Dit compacte en off-grid pompsysteem heeft een pompcapaciteit van gemiddeld 400m3/dag bij een opvoerhoogte van één meter. In de praktijk is dat voldoende voor percelen tot circa zeven hectare.

Het systeem beschikt over monitoringfuncties via een app en/of onlineportaal om de pomp ook op afstand te kunnen bedienen.

20200611 195246 scaled

Zelf ontwikkelde sensoren van G.J. de Blois.

VTM helpt G.J. de Blois met de connectiviteit. De sensoren van G.J. de Blois zijn ontwikkeld in eigen beheer en worden ontsloten op het KPN LoRa netwerk.

Naast het LoRa netwerk maakt G.J. de Blois ook gebruik van het VTM IoT portaal. De verschillende devices worden middels verschillende decoders vertaalt en gevisualiseerd. Daarnaast loggen wij de data zodat de klanten van G.J. de Blois historische data kunnen inzien.

Om de businesscase van G.J. de Blois werkend te krijgen heeft VTM geïnvesteerd in een maatwerk ontwikkeling om 2-weg communicatie mogelijk te maken. G.J. de Blois kan nu op afstand zijn sensoren in- en uitschakelen om bijvoorbeeld drainage kleppen open en dicht te zetten.

Samen met G.J. de Blois gaat VTM nu verder ontwikkelen om de resterende handmatige acties te automatiseren en wellicht in de toekomst een gedeelte AI (artificial intelligence) toe te passen.

Subsidie voor omgekeerde, onderwater- of peilgestuurde drainage

Door gebruik te maken van KlimaatAdaptieve Drainage investeer je in een bedrijfsmiddel dat duurzame landbouw bevordert. In dat geval kan er waarschijnlijk gebruik gemaakt worden van belastingvoordeel met de MIA\Vamil.

Deze regeling is bestemd voor oplossingen die het grondwaterpeil van één of meerdere landbouwpercelen via drainage reguleren, waardoor verdroging, verzilting, te natte landbouwgrond en afspoeling van meststoffen wordt voorkomen.

Wil je meer weten over agrarisch en MIA\Vamil, neem dan een kijkje op de website van de Rijksoverheid.

https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/mia-vamil/ondernemers/landbouw

 

Hoe werkt de peilgestuurde drainage?

Een peilregelbuis is ontworpen om percelen met peilgestuurde drainage eenvoudig te upgraden naar klimaatadaptieve drainage.
Flexibel, eenvoudig, en ongeëvenaard eenvoudig in gebruik

Bekijk de animatie van G.J. de Blois Watertechnologie hieronder:

Advies op maat? Plan vrijblijvend een afspraak in.

Wil je graag weten hoe VTM je verder kan helpen? Of ben je benieuwd naar de mogelijkheden om het KPN LoRa netwerk in te zetten voor jouw bedrijf? We adviseren je graag over de mogelijkheden!

Neem contact op