Worden dataverkeer en activiteiten gelogged en gemonitord?

Jouw antwoord was hier Nee of Weet ik niet. Aan jouw netwerk zijn apparaten gekoppeld die met het internet communiceren. Dat zijn vooral computers en mobiele apparaten, maar wellicht ook printers en/of IP-camera’s.

Die apparaten wisselen data uit met het internet. Monitoren en vastleggen van dit dataverkeer geeft inzicht in het verkeer van de apparaten binnen jouw netwerk. Details over dataverkeer laat zien wanneer toegang plaatsvindt, welke processen op welk tijdstip het dataverkeer veroorzaken, wie met wie communiceert en waar mogelijk kwade bedoelingen zijn. Wanneer een incident heeft plaats gevonden is uit de logfiles te halen waar in het netwerk het is misgegaan.

 

Terug naar overzicht