Is op alle bedrijfsapparatuur antivirus software aanwezig en up-to-date?

Jouw antwoord was hier Nee of Weet ik niet. Er gaat geen dag voorbij of je hoort of leest wel iets over (nieuwe) virussen die bedrijven overlast en schade bezorgen. De verzamelnaam voor alle software met een opzettelijk kwaadaardige werking, is malware. Sommige malware wordt doelbewust verspreid om systemen of apparatuur te beschadigen. Het is dan ook van groot belang voor de continuïteit van de IT-omgeving om op alle bedrijfsapparatuur, up-to date antivirus software te installeren om de risico’s op malware tegen te gaan.

 

Terug naar overzicht