Bereikbaarheid VTM in verband met COVID-19

Helaas is het coronavirus nog (lang) niet onder controle. Opnieuw is Nederland in een gedeeltelijke lockdown. Net als in maart en april van dit jaar zijn ook nu verregaande maatregelen genomen. Deze hebben impact op ieder persoon, op iedere organisatie en op de maatschappij als geheel.

Ook bij VTM hebben we in lijn van het RIVM maatregelen getroffen om mogelijke verspreiding van het coronavirus zo veel mogelijk in te dammen. De gezondheid van onze medewerkers heeft de hoogste prioriteit. Onze maatregelen zijn hoofdzakelijk gericht op bescherming van de gezondheid van onze medewerkers.


Maatregelen VTM

Waar mogelijk gaan VTM medewerkers thuis werken. Alle medewerkers zijn verdeeld om de continuïteit van support, beheer, projecten, business en organisatie veilig te stellen.

Wij beschikken over de techniek en infrastructuur om onze medewerkers thuis te laten werken. Op deze manier kunnen we zo veel mogelijk een zelfde niveau van beheer en support blijven bieden aan onze klanten, en onze telefonische support en ondersteuning aan klanten kunnen waarborgen.

 • Wij volgen de RIVM maatregelen en passen deze direct toe binnen de organisatie;
 • Er is een protocol geactiveerd dat voorziet in een minimale personele bezetting om de continuïteit van de organisatie veilig te stellen;
 • De gezondheid van onze medewerkers heeft de hoogste prioriteit;
 • De bezetting wordt gerouleerd in gelijke teams, om mogelijke kruisbesmetting te voorkomen;
 • De processen worden zowel fysiek als qua techniek dusdanig ingericht om de continuïteit van support, beheer en ondersteuning aan klanten te waarborgen;
 • Onze sales medewerkers zijn gevraagd om werkzaamheden bij klanten in overleg met de klant kort te sluiten en fysiek contact te vermijden;
 • Deelname aan evenementen, (kennis)sessies of grote vergaderingen is opgeschort;
 • Eigen (fysieke) evenementen en (kennis)sessies zijn geannuleerd;
 • Vergaderingen en overleggen worden online georganiseerd;
 • Medewerkers zijn dringend verzocht om ook buiten VTM de adviezen en richtlijnen van het RIVM op te volgen en daarbij vooral gezond verstand te gebruiken.


Bezoek aan VTM / hardware / reparaties

Wij zijn als bedrijf niet dicht. Onze frontoffice is in gespreide setting aanwezig voor vragen van klanten. Echter vanwege beperktere bezetting, en het verminderen van contactmomenten, geldt wel:

 • Voor reparaties is niet standaard iemand aanwezig. Neem in geval van reparatieverzoeken contact op met VTM voor de mogelijkheden.

 • We zetten geen toestel gegevens meer over. Je krijgt het toestel mee of opgestuurd en dient zelf de gegevens van jouw oude toestel over te zetten naar jouw nieuwe toestel. Hiervoor zijn op onze website verschillende handleidingen beschikbaar;
  - Gegevens overzetten via Samsung Smart Switch!
  - iPhone gegevens overzetten via iCloud
  - iPhone gegevens overzetten via iTunes

 • Nieuwe hardware wordt bij voorkeur opgestuurd. Is een bestelling binnen bij VTM dan wordt in overleg met de klant hier een afspraak over gemaakt.


Prioritering activiteiten

 • Service & Beheer diensten, inclusief storingsdiensten (ticketing processen)
 • Projecten & Orders
 • Consultancy & Advies trajecten
 • Opleidingen & Trainingen
 • Overige werkzaamheden

Indien deze prioriteitstelling invloed heeft op de werkzaamheden die bij of voor jou gepland zijn, dan zullen we uiteraard direct contact opnemen.

Hoogste prioriteit is dat iedereen gezond blijft. Aanvullend daarop hopen wij met deze maatregelen te bewerkstelligen dat iedereen zijn/haar werkzaamheden zo goed mogelijk kan blijven uitvoeren. Door deze maatregelen vertrouwen wij er op dat wij onze primaire processen, waaronder ook telefonische support, beheer en ondersteuning aan organisaties, optimaal kunnen waarborgen.

Mocht je vragen hebben over de maatregelen of onze bereikbaarheid, dan kun je natuurlijk contact met ons opnemen.

 

Volgende

Cyberveilig Nederland jpg
VTM lid van Cyberveilig Nederland