VUCA

De wereld waarin wij ons als individuen en organisaties bevinden, verandert continu en is onzeker en complex. Daardoor wordt het steeds moeilijker om plannen te maken voor de (langere) termijn en om die uit te werken. De digitale transformatie gecombineerd met technologische ontwikkelingen welke elkaar in rap tempo opvolgen versterkt dit.

Vaak wordt in dit verband de VUCA World-methode gebruikt, in 1987 (!) geïntroduceerd door het US Army War College. VUCA staat voor:

  • Volatile – Snel veranderend:
  • Uncertain – Onzeker;
  • Complex
  • Ambiguous – Vaag / dubbelzinnig.

We leven in een maatschappij die steeds verandert, waar een hoge mate van onzekerheid en complexiteit is en die dus lang niet altijd helder is.  Voorbeelden hiervan zijn de opmars van de toepassing van Artificial Intelligence (AI),  Machine Learning (ML), Big Data, Algoritmes, de ‘participatiemaatschappij’, de ontwikkelingen naar netwerkorganisaties, de veranderingen in de zorg, de dreiging van terrorisme etc.

Wat betekent dit voor organisaties?

Een constant veranderende wereld vraagt om een andere manier van werken. Lange termijn plannen die tot in detail zijn uitgewerkt, hebben hun langste tijd gehad. Als veel variabelen snel veranderen, onzeker, complex en vaag zijn dan kun je niet meer alles strak vastzetten maar vraagt dit flexibiliteit en visie.

The greatest danger in times of turbulence is not the turbulence, it is to act with yesterday's logic.” — Peter Drucker.

En nu?

Als veel omgevingsfactoren en variabelen snel veranderen, onzeker zijn, complex zijn en vaag zijn, dien je je organisatie en aansturing hierop in te richten. In de praktijk betekent dit dat je niet meer alles strak kan vast zetten maar juist flexibel en visionair moet zijn. Je dient te zorgen voor antwoorden op de uitdagingen van een wereld welke snel veranderd, onzeker, complex en onduidelijk is:

  • Volatile –> Visie en een doel geven
  • Uncertain –> Proberen de context te begrijpen
  • Complex –> Duidelijkheid en positie bepalen en het simpel maken;
  • Ambiguous – Adaptief vermogen en flexibiliteit als kern competentie neerzetten.

De organisatie en mensen hierin meenemen is essentieel. Als Directie of Management Team bovenstaande beetpakken en onderkennen is niet genoeg. De mensen meenemen is essentieel zodat zij zich betrokken kunnen voelen, hun verantwoordelijkheid kunnen pakken en de organisatie naar een Next Level kunnen tillen.

Terug naar overzicht

Deel dit artikel via: