VTM Grip | Proactieve bewaking

Door proactieve bewaking worden problemen in een vroeg stadium gesignaleerd en worden hier acties op uitgezet. Vroegtijdig signaleren van een probleem heeft vaak als voordeel dat het oplossen ervan minder tijd kost en minder consequenties heeft.

Dat betekent dat u zo min mogelijk hinder ondervindt van zowel het probleem als de werkzaamheden om deze te verhelpen. Mocht het probleem of de herstelwerkzaamheden impact hebben op uw organisatie dan krijgt u hiervan een melding.

Storing

Mocht er zich een storing voordoen of het apparaat defect zijn, dan krijgt VTM hiervan een melding. Aan de hand van deze waarschuwing zal VTM overgaan tot de opstart van de procedure voor het verhelpen van de storing. Indien het probleem of de herstel werkzaamheden impact hebben op uw bedrijfsvoering zullen wij met u in contact treden. Dit gebeurt proactief gedurende kantoortijden.

Storingen die zich buiten kantooruren voordoen worden in behandeling genomen bij aanvang van de nieuwe werkdag. Indien door de klant bemerkt wordt dat er een storing plaatsvindt en er is nog geen contact opgenomen door VTM, zal de klant de storing actief aan VTM melden zodat het herstel zo spoedig mogelijk in werking gesteld kan worden.

Melding van storing kan telefonisch of via het ticketing systeem. Van daaruit wordt de melding doorgeschakeld naar het Network Operations Center van VTM. Het NOC zal met de klant in contact treden om na te gaan wat de aard van de storing is en met de klant bespreken welke acties er uitgezet worden om de storing te verhelpen.

 

Terug naar overzicht

logo VTM grip

Deel dit artikel via:

VTM Grip
Proactief beheer van uw IT

Documentatie

Volgende

logo VTM grip kl
VTM Grip l Endpoint Protection