VTM Grip | Compliance & performance monitoring werkplekken

Binnen VTM Grip kan op verschillende niveaus worden geregeld hoe de monitoring, beveiliging en back-up van apparaten is geregeld.

Dit gebeurt op basis van Templates. Onderstaand staan de standaard Templates (policies) welke voor alle klanten van toepassing zijn. Op klant, site en systeem niveau kan hier op verzoek van worden afgeweken. Wij adviseren waar mogelijk de standaard policies te hanteren.

Onderstaand de indicatoren voor monitoring op werkstations. Deze ‘waarden’ zijn generiek ingesteld. Er vindt geen proactieve opvolging op performance plaats bij werkstations. Hier is de input van de gebruiker noodzakelijk dat het werkstation voor zijn/haar werkzaamheden niet volstaat.

  • Patchstatus
  • Anti-virus aanwezig en actueel
  • Endpoint Security Status
  • RAM Usage check (performance)
  • Disk Space check (performance)
  • CPU Usage (performance)


Zie ook het artikel omtrent proactieve bewaking:
VTM Grip | Proactieve bewaking

 

Terug naar overzicht

logo VTM grip

Deel dit artikel via:

VTM Grip
Proactief beheer van uw IT

Documentatie

Volgende

logo VTM grip kl
Tarifering en betaalwijze VTM Grip