Voorbeeld Volmacht

Dit document betreft een voorbeeld volmacht welke uw organisatie kan gebruiken ter inspiratie voor een eigen te ontwikkelen volmacht aangaande het machtigen van derden, zoals VTM. Op onze kennisbank vind u verschillende voorbeelden van formulieren en sjablonen van beleidstukken en gebruikersovereenkomsten. welke u in uw organisatie kunt gebruiken bij voor ICT & Telecom doeleinden. 

Het is nadrukkelijk de bedoeling u met dit voorbeeld te inspireren. Ieder punt in dit voorbeeld dient u zelf af te wegen en op maat te maken voor uw organisatie.

VTM accepteert geen enkele aansprakelijkheid aangaande dit document, bepalingen in dit document en/of gevolgen van het gebruik van dit voorbeeld in of voor uw organisatie. 


Ondergetekende:

 

[Bedrijfsnaamnaam], gevestigd en kantoorhoudend [adres, postcode] te [plaats], hierbij vertegenwoordigd door [naam], [functie], in zijn/haar hoedanigheid van statutair bestuurder ;

 

verleent hierbij volmacht aan;

[VTM Services B.V.]

[adres, postcode]

[plaats],

[naam], [functie], [geboortedatum]

 

om namens ondergetekende :

VOEG ITEMS TOE OF VERWIJDER

  • Aan hem/haar geadresseerde factuurgegevens , inzake [INVULLEN TYPE DIENSTEN]  voor te leggen aan [provider] ter beoordeling van haar klantwaarde ten behoeve van een commercieel aanbod voor [INVULLEN TYPE DIENSTEN]  door [provider]
  • De Overeenkomst bij [provider] met overeenkomstnummer [INVULLEN] opzeggen of een afkoopvoorstel voor opvragen,
  • De Overeenkomst bij [provider] met overeenkomstnummer [INVULLEN] bij het verlopen van de initiële looptijd van 36 maanden voor een nieuwe periode van 24 maanden te verlengen.
  • Simwissels en blokkeringen te verzorgen bij de provider.

 

 Deze volmacht is geldig tot [datum].

 

Getekend te  [plaats], op [datum],

 

[Bedrijfsnaamnaam],

Terug naar overzicht

Deel dit artikel via: