Toepasselijke voorwaarden

De overeenkomst bevestigt de afspraken die partijen hebben bereikt. Deze afspraken worden uitvoerig beschreven in de volgende documenten. De volledige tekst van deze voorwaarden is beschikbaar op www.vtmgroep.nl of via uw contactpersoon bij VTM.

Indien en voor zover onderstaande documenten onderling tegenstrijdig zijn, prevaleren de bepalingen van het eerder genoemde document boven het later genoemde document in de navolgende rangorde:

Rangorde - Type
01 - De overeenkomst
02 - De dienstbeschrijving
03 - Algemene leveringsvoorwaarden
04 - Overige schriftelijke communicatie

Eventuele door opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden, onder welke benaming dan ook, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn niet van toepassing op de diensten die door VTM worden geleverd.

Terug naar overzicht

Deel via: