Template technische uitwerking MDM beleid

Dit document betreft een voorbeeld beleid welke uw organisatie kan gebruiken ter inspiratie voor een eigen te ontwikkelen MDM beleid. Het betreft hier de technische inrichting. Het is nadrukkelijk de bedoeling u met dit voorbeeld beleid te inspireren en tot nadenken te zetten over de zaken welke komen kijken bij het verstrekken van telefonie en internet apparatuur aan medewerkers. Ieder punt in dit voorbeeld dient u zelf af te wegen en op maat te maken voor uw organisatie. 

VTM adviseert het beleid te combineren met een gebruikers overeenkomst of bevestiging van ontvangst welke door medewerker wordt ondertekend en waarin verwezen wordt naar het geldende beleid, personeel handboek of enige andere regeling welke van toepassing is. 

VTM accepteert geen enkele aansprakelijkheid aangaande dit beleid, bepalingen in dit document en/of gevolgen van het gebruik van dit voorbeeld beleid in of voor uw organisatie. 

 

Passcode: 
Enable passcode: Yes 
Allow simple value: No 

Set restrictions: 
Allow application installation: No 
Allow use of camera: Yes 
Allow FaceTime: No 
Allow screen capture: Yes 
Allow automatic sync while roaming: No 
Allow Siri: No 
Allow voice dialing: Yes 
Allow In-App Purchase: No 
Force iTunes Store password: No 
Allow multiplayer gaming: No 
Force encrypted backups: Yes 
Allow use of the YouTube application: No 
Allow use of iTunes: No 
Allow use of Safari: Yes 
Safari: Enable autofill: No 
Safari: Force Fraude warning: Yes 
Safari: Enable javascriptNo 
Safari: Block pop-ups: No 
Safari: Accept cookies: Always 
Allow document sync with iCloud: No 
Allow iCloud Photo Stream : No 
Allow explicit content: No 
Movies: Don't allow 
TV Shows: Don't allow 
Apps: Allow all 

Configure Exchange:Yes 
Enable Enterprise Appstore:Yes 

Terug naar overzicht

Deel dit artikel via: