Tarifering en betaalwijze Microsoft 365

Dit document beschrijft de maandfactuur procedure van VTM.

Maandfactuur

De maandfactuur wordt aan het begin van de maand verstuurd. In deze factuur tref je de volgende elementen aan:

  1. Diensten die op de 1van de betreffende maand actief zijn worden 1 maand vooruit gefactureerd;
  2. Diensten die in de maand voorafgaand aan de factuurdatum actief zijn gekomen, worden gefactureerd vanaf de datum dienst actief tot de 1evan de maand volgend op de factuurdatum;
  3. Diensten die in de maand voorafgaand aan de factuurdatum opgeheven(*) zijn, worden gecrediteerd vanaf de datum opheffing tot de laatste dag van de betreffende maand;
  4. Modificaties van diensten die éénmalige kosten met zich meenemen

Voorbeelden:

  • Dienst wordt op 11 oktober gereed gemeld. Op de maandfactuur die in november wordt verstuurd, wordt deze dienst gefactureerd tot 1 december (1 + 21/30.4 = 1,7 maanden x de maandelijkse prijs van de dienst).
  • Dienst wordt op 11 oktober opgeheven. Op de maandfactuur die in november wordt verstuurd, wordt deze dienst gecrediteerd over de periode 11 oktober – 31 oktober (21/30.4 = 0,7 maanden x de maandelijkse prijs van de dienst).

Incasso

De incasso van de maandfactuur worden uitgevoerd rond 6e werkdag na de factuurdatum. Dit met uitzondering van feestdagen die op een werkdag vallen. In deze gevallen zal de incasso op de eerstvolgende werkdag worden uitgevoerd. De exacte incassodatum wordt op de factuur vermeld. VTM maakt gebruik van de Bedrijven Euro Incasso. De machtiging voor deze incasso dient door de klant zelf geregistreerd te worden bij de bank van de klant. De wijze waarop dit moet worden gedaan is per bank verschillend en kan op de website van de betreffende bank terug worden gevonden. Voor de registratie zijn de volgende gegevens van belang:

Organisatienaam: VTM Services B.V.
Incassant ID: NL59ZZZ555332990000

Inzicht in afgenomen licenties

De personen in uw organisatie hebben elk een gebruikersaccount en actieve licentie nodig voordat ze zich kunnen aanmelden en toegang hebben tot Microsoft 365. Een actueel overzicht van de gebruikers en licenties is te vinden in het Beheercentrum van Microsoft. Ga naar het beheercentrum via https://admin.microsoft.com.

Toewijzing aan gebruikers

Licenties kunnen nadat deze beschikbaar zijn gesteld in de Microsoft Tenant worden toegewezen aan gebruikers. Bij het bestellen van licenties is deze toewijzing niet noodzakelijk. Zo kunt u in stappen licenties bestellen en deze op een later moment toewijzen of ontkoppelen bij gebruikers. Op de factuur van VTM staan alleen de totalen licenties, voor de actuele toewijzing dient het Microsoft Beheercentrum te worden geraadpleegd.

Terug naar overzicht

Deel dit artikel via: