Starten met Documenten in Sharepoint

Met SharePoint kun je op een simpele manier informatie opslaan en delen, zowel met collega’s als met klanten en/of leveranciers. Documenten welke je opslaat in Sharepoint kunnen zowel online in de browser als via een lokale software applicatie (OneDrive) geraadpleegd worden.

Sharepoint is de vervanger van uw oude File server. Wanneer de migratie van uw organisatie van de traditionele fileserver naar Sharepoint is afgerond kunt u al uw documenten terugvinden in Sharepoint. Waar u voorheen via uw Windows verkenner naar een gedeelde schijf ging (F:\algemeen), vindt u de documenten nu in de Windows verkenner onder {Bedrijfsnaam}\ Algemeen.

Achter ieder bestand in de kolom “Status” staat een icoon. Wat betekenen de OneDrive icons?


Online documenten raadplegen

Wanneer u zich aanmeldt bij Office 365 of de SharePoint Server-site van uw organisatie, klikt u op SharePoint of Sites in het navigatiegedeelte of de bovenste balk van het startprogramma voor apps. Dit zijn uw invoerpunten voor SharePoint.

SharePoint Online

Het startprogramma voor apps met SharePoint gemarkeerd.


U kunt ook op SharePoint in de koptekstbalk klikken:

Koptekstbalk met SharePoint gemarkeerd


Wat staat er op een SharePoint-site?

Organisaties gebruiken SharePoint om websites te maken. In Office 365 kunt u een site maken vanaf de SharePoint-startpagina. U krijgt ook een SharePoint-teamsite telkens wanneer u een Office 365-groep maakt in Outlook Online of Office 365.

Wanneer u in SharePoint Server zit, kunt u een teamsite of een aantal andere typen sites maken. U kunt de sites gebruiken als een veilige plek om informatie te bewaren, organiseren, delen en openen vanaf een willekeurig apparaat. Het enige dat u nodig hebt is een webbrowser, zoals Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome of Mozilla Firefox. Download de mobiele SharePoint-app om verbonden te blijven via uw mobiele apparaten.


10 dingen die u direct met SharePoint kunt doen

Wanneer u dit wilt.... Probeert u dit....

Bestanden uploaden naar uw SharePoint-documentbibliotheek, zodat u deze overal kunt openen


U kunt bestanden vanaf uw computer naar uw documentbibliotheek slepen.

Klik in SharePoint Online op Uploaden in de opdrachtbalk. Als u Microsoft Edge gebruikt, kunt u bestanden of mappen uploaden.

SharePoint Online

Schermafbeelding van het geopende menu Uploaden in een documentbibliotheek.


SharePoint Server 2016

Documentbibliotheek met de knop uploaden gemarkeerd


Klik in SharePoint Server 2013 op Nieuw document en blader naar een bestand. Afhankelijk van hoe SharePoint is geconfigureerd, moet u wellicht eerst op Bestaand bestand uploadenklikken.

Zie Bestanden uploaden naar een bibliotheek voor meer informatie.

Een document in een documentbibliotheek openen


Klik om het document te openen waaraan u wilt werken en in Office Online openen. Als de toepassing op uw computer is geïnstalleerd en u deze wilt gebruiken, klikt u op Document bewerken > Bewerken in . Zie Wat is een documentbibliotheek? voor informatie over documentbibliotheken.

Word-document geopend vanuit SharePoint-bibliotheek met Bewerken in Word gemarkeerd

Met anderen tegelijkertijd aan hetzelfde document werken


Klik in een documentbibliotheek om het document te openen waaraan u wilt werken. Het wordt geopend in Office Online. Het aantal personen dat het document op dit moment bewerkt, wordt rechts bovenaan het document weergegeven.

Vervolgkeuzedialoogvenster dat toont wie een document bewerkt

Zie Samenwerken aan documenten en cocreatie.

Documenten delen


Selecteer het document dat u wilt delen, klik op het weglatingsteken () om het menu te openen en klik vervolgens op Delen.

SharePoint Online

Snelmenu voor SPO-document met Delen gemarkeerd


SharePoint Server 2016/2013

Klikken op Delen in een bestand


Zie SharePoint-bestanden of -mappen delen in Office 365 of Video: Documenten delen in SharePoint Server.

Sites delen


Als u machtigingen van site-eigenaar hebt, klikt u op SharePoint of op Sites, kiest u de site die u wilt delen en klikt u vervolgens op Delen Knop Delen .

Een teamsite maken


Als u Office 365 gebruikt, kunt u een site maken vanaf de SharePoint-startpagina. Er wordt dan automatisch een Office 365-groep gemaakt. Als u een Office 365-groep maakt in Outlook of Personen, krijgt u automatisch een teamsite in SharePoint Online. Zie Een teamsite maken in SharePoint Online voor meer informatie over het maken van teamsites.

Als u machtigingen van site-eigenaar hebt met SharePoint Server 2016 of SharePoint Server 2013, klikt u op Sites en klikt u vervolgens op + nieuwe site of + nieuw.

schermafbeelding van de knop nieuwe site op de pagina sites Knop Nieuwe site

Een lijst of bibliotheek aan uw teamsite toevoegen


Als u een lijst of bibliotheek wilt toevoegen aan SharePoint Online, klikt u vanuit een site op + Nieuw en kiest u vervolgens Lijst of Bibliotheek uit de lijst.

Klikken op nieuwe koppeling met Lijst gemarkeerd


Als u een lijst of bibliotheek wilt toevoegen voor SharePoint Server-versies van SharePoint, klikt u op Instellingen Knop Instellingen in SharePoint 2016 op titelbalk. en klikt u vervolgens op Een app toevoegen.

een app toevoegen (lijst, bibliotheek)

Zie Een lijst maken in SharePoint of Een documentbibliotheek maken in SharePoint voor meer informatie.

Vorige versies van een document bewaren wanneer u het document wijzigt


Klik in SharePoint Online met de rechtermuisknop op een document in een bibliotheek en klik vervolgens op Versiegeschiedenis (mogelijk moet u door het menu scrollen).

Snelmenu voor documentbibliotheek met versiegeschiedenis gemarkeerd


Voor SharePoint Server-versies klikt u op het beletselteken (...) naast het bestand, waarna u in het dialoogvenster nogmaals op het beletselteken (...) klikt om het menu te openen of het document selecteert en op Versiegeschiedenis op het tabblad Bestanden klikt.

Het tabblad Bestand met Versiegeschiedenis gemarkeerd


Het lint en tabblad Bestanden van SharePoint Server

Zie Versiebeheer voor een lijst of bibliotheek inschakelen en configureren voor meer informatie.

Iets zoeken


Typ een trefwoord in het zoekvak en klik vervolgens op het pictogram Zoeken Vergrootglaspictogram voor zoekvak .

SharePoint Online

Zoekveld voor site


SharePoint Server 2016 en 2013

Schermafbeelding van vak Zoeken


Zie Nieuw in zoeken in SharePoint Online.

Informatie delen met de gehele organisatie


Klik in Office 365, SharePoint Online of SharePoint Server 2016 op het startprogramma voor apps Knop voor startprogramma voor apps, klik vervolgens op de Yammer- of Newsfeed-tegel, typ uw bericht en klik vervolgens op Posten.

Voor SharePoint Server 2013 klikt u op Yammer of Newsfeed in de koptekstbalk.

Bovenste menubalk in SharePoint 2013


Zie Een bericht posten voor iedereen.

 

Terug naar overzicht

Documenten in Sharepoint

Deel dit artikel via:

Volgende

Sharepoint Documenten Bibliotheek
Wat is een Sharepoint Documenten Bibliotheek?