Stappenplan voor het opstellen van Business & IT roadmap

Om managers de business- en ICT-doelstellingen op één lijn brengen te laten brengen is het belangrijk een gezamelijke Business & IT roadmap te maken. Hier helpen wij graag bij.

Door snelle technologische en marktontwikkelingen wordt het spanningsveld tussen de ambities van de business en de ICT-doelstellingen steeds groter. De verwachtingen van eindgebruikers en de bestuurders zijn hoog. Bestuurders willen snel kunnen reageren op veranderingen om de concurrentie het hoofd te bieden en om te blijven groeien. Eindgebruikers zijn ondertussen verwend vanuit de consumentenmarkt. Ondertussen heeft de ICT-afdeling andere prioriteiten: een veilige en stabiele ICT-omgeving, het nemen van weloverwogen besluiten en risicoarme migratiestappen bij de introductie van nieuwe ICT-middelen. Geen omgeving dus voor snelle en ad hoc veranderingen.

3 stappenplan

De volgende stappen helpen uw organisatie op weg naar een Business & IT-roadmap die is geijkt aan de strategische organisatiedoelen en in nauwe samenwerking met de business is opgesteld.

1. Breng behoeften en oplossingen in kaart
Breng, bijvoorbeeld in de vorm van een visieworkshop of met diepte-interviews, in kaart welke behoeften en strategische prioriteiten er leven bij de business. Betrek hierbij vooral de stakeholders uit de business en formuleer samen de gewenste functionele oplossingsrichtingen. Kijk naar zowel people- en proces- als technology-perspectief.   

2. Voer een fit for purposeanalyse uit
Maak een analyse van de bestaande netwerken en communicatiesystemen en stel de mate van geschiktheid vast ten opzichte van de behoeften van de organisatie. Zo ontstaat een dashboard dat helder inzicht geeft in de te verbeteren ICT-domeinen, bijvoorbeeld communicatie-infrastructuur en/of de (mobiele) werkplek. 

3. Stel een gezamenlijke roadmap op
Prioriteer samen met stakeholders uit de business de functionele oplossingsrichtingen en vertaal die naar ICT-oplossingsrichtingen, bepaal de impact ervan op de strategische doelen van de organisatie en breng de afhankelijkheden in kaart. Samen met het dashboard uit stap 2, levert dit een meerjaren-ICT-roadmap op die duidelijk inzicht geeft in de samenhang tussen de afzonderlijke roadmap items.

Toekomstvaste beslissingen

Door gezamenlijk toe te werken naar een ICT-roadmap ontstaat er een goede dialoog tussen de business en IT én beter begrip voor elkaars doelen en uitdagingen. Het proces van de totstandkoming van de roadmap is daarbij net zo waardevol als het eindproduct. De gezamenlijke roadmap geeft ankerpunten voor het nemen van toekomstvaste beslissingen, input voor de strategische ICT-projectenkalender en is een belangrijke informatiebron voor marktconsultaties. Bovendien wordt de relevantie van ICT-veranderingen – ook de veranderingen die op het eerste gezicht geen directe waarde voor de bedrijfsvoering creëren – inzichtelijk voor business stakeholders, waardoor de besluitvorming over vaak grote ICT-investeringen soepeler verloopt. ICT wordt zo een aanjager van de verwezenlijking van ambities van de business.

Terug naar overzicht

Deel dit artikel via: